Monthly Archives: June 2012

Zegeningen uit de Nieuwe Wereld

Niet alles wat uit de Nieuwe Wereld tot ons is gekomen, is een weldaad gebleken. Het lijdt geen twijfel dat het dieet van Europeanen, Aziaten en Afrikanen in een aantal opzichten is verrijkt. Maar na verloop van tijd blijkt dan … Continue reading

Posted in Creatieve oplossingen, Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , | 9 Comments

Nieuwe religies

In deze dagen, waarin de rooms-katholieke kerk onder vuur ligt wegens allerlei schandalen, waarin in West-Europa het Christendom dagelijks aan volgelingen lijkt te verliezen, zijn nieuwe godsdiensten her en der in opkomst. Het is een verder bewijs voor de systeemcrisis … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | 4 Comments

Vrije markt

De bazen van de EU hebben de mond vol van begrippen als vrije markt, openheid, transparantie en concurrentie. De economische politiek van de lidstaten wordt geacht zich te houden aan de richtlijnen die vanuit Brussel worden gedecreteerd. Zo niet, dan … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , | 6 Comments

Weer Bilderberg

Henry Kissinger heeft gisteren (2 juni) een belangrijk stuk over Syrië gepubliceerd in de Washington Post. Het getuigt van inzicht en intelligentie, beide overigens eigenschappen die niet onverenigbaar zijn met misdadigheid. Afgelopen vrijdag wijdde argusoog.org een speciaal programma aan de … Continue reading

Posted in Overpeinzingen, Uncategorized, Verleidingen van de macht | Tagged , , | 6 Comments

Bilderberg en de pers

Waarom hoort of leest u nooit iets in de pers over de Bilderbergconferentie? Natuurlijk omdat de pers gelijkgeschakeld is en precies opschrijft en omroept wat de overheid wil. U gelooft mij niet? U denkt misschien dat het niet ‘nieuwswaardig’ is … Continue reading

Posted in Overpeinzingen, Verleidingen van de macht | Tagged , | 6 Comments

Bilderberg en de crisis van het kapitalisme

In de jaren tachtig van de 20ste eeuw werd overal gerept van de crisis en het onafwendbaar naderbij komende einde van het ‘reëel bestaande socialisme’ in de Sovjet-Unie en Oost-Europa. De provocerende vraag die Andrei Amalrik in 1969 stelde: ‘Haalt … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , | 1 Comment