Pidgin

In hun oneindige wijsheid hebben ambtenaren van het Nederlandse ministerie van onderwijs ooit besloten om het Frans en het Duits als onderwijstalen een zachte dood te laten sterven. Daarvoor in de plaats kwam het Engels, althans iets wat daarvoor zou moeten doorgaan. Inmiddels zijn miljoenen Nederlanders in staat zich actief en passief (zij het dikwijls niet in geschreven vorm) te bedienen van iets dat inderdaad wel wat weg heeft van het Engels. Nu ja, Engels… het is dikwijls niet meer dan een mengelmoesje van de stuitende platitudes van VS-tv-series en uit ‘songs’ overgenomen monosyllabische ghettotaal.

Het Nederlands is doorspekt geraakt met Engelse woorden. Die beïnvloeding geschiedt overigens niet alleen door de legioenen half-opgeleide schoolverlaters, maar ook door de cohorten ‘consultants’ die Nederland nu al decennialang tot een bureaucratische nachtmerrie maken. Het zijn niet alleen woorden die worden overgenomen (‘impact’) of vernederlandst, zoals ‘implementeren’, maar ook grammaticale constructies.

Daardoor is het Nederlands, net als het Engels zelf, tot een pidgin geworden: een taal die is ontstaan uit de versmelting van twee talen, waarbij de gebruiker op elk moment steeds de keuze heeft uit twee woorden, een uit elke taal. In de ghetto’s van de grote randstadkernen wordt een straattaal gesproken die een pidgin is van Nederlands, Engels, Sranan Tongo en Marokkaans.

Men kan het natuurlijk betreuren dat het Nederlands ‘geadultereerd’ raakt, maar het is nu eenmaal de loop der dingen. Misschien is het wel goed dat het Nederlands langzaam plaats maakt voor iets anders.

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Pidgin

  1. P.H.M van de Kletersteeg says:

    Ja, we zijn verarmd; en meer dan duidelijk niet alleen met geld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>