Verzopen

Op de dag af drie eeuwen geleden, op 14 juli 1711,  kwam door een noodlottig ongeval om het leven de Friese stadhouder Johan Wilem Friso, bijgenaamd ‘de held van Malplaquet.’ Bij de oversteek van het Hollands Diep verliet de held zijn koets die op een soort vlot was geladen. Het woei hard en JWF werd door een grote golf overboord geslagen.

Voor de dynastieke ambities van het ‘huis van Oranje’ kwam de dood van JWF hard aan. Holland, Zeeland en een paar andere provincies bleven even stadhouderloos als ze sinds 1702 al waren. Die situatie bleef voortbestaan tot 1747, toen JWF’s posthume zoon, de licht mismaakte Willem IV ook buiten het noorden tot stadhouder werd aangesteld.

This entry was posted in 300 jaar geleden and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Verzopen

  1. P.H.M van de Kletersteeg says:

    het noodlot speelt….

  2. P.H.M van de Kletersteeg says:

    Maar stel je voor dat dat niet was gebeurd; hadden we misschen allemaal fries moeten wauwelen….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>