Revolutie in Engeland

In Engeland zijn ‘relschoppers’ alweer een paar nachten bezig om enkele buurten in Londen onveilig te maken. Ook in Birmingham vinden inmiddels gewelddadige confrontaties plaats tussen boze jongeren en ordetroepen. De redenen van de plotselinge uitbarsting van geweld worden hoogstens oppervlakkig aangestipt als mogelijk een combinatie van raciaal gevoel, boosheid, verveling en sensatielust.

Toch vermoed ik dat de oorzaken dieper en complexer zijn. Mensen gaan heus de straat niet op om een of andere lichtzinnige reden. Er is natuurlijk veel meer aan de hand. Het zou bijvoorbeeld heel goed mogelijk kunnen zijn dat er een verband is met de economische crisis (met alle daaruit voortvloeiende sociale misère) die Engeland minstens al sinds 2007 teistert.

Sinds 1688 (‘Glorious Revolution’) is Engeland verschoond geweest van politieke omwentelingen. Precies 100 jaar geleden leek het er even op alsof de revolutie toch nog zou uitbreken. Het was de tijd van de grote transportstaking die begon in Liverpool, toen de belangrijkste haven van het land, waaraan al spoedig tienduizenden zeelui, havenarbeiders en spoorwegarbeiders deelnamen. Zij staakten maandenlang voor een behoorlijk loon en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. De staking sloeg over naar andere delen van het land, en bracht inderdaad de revolutie angstig dichtbij. Overal legden spoorwegarbeiders het werk neer en ook in Londen begon een ‘dock strike’.

Misschien zijn de protesten van het haveloze, verpauperde, ‘verelendete’ grotestadsproletariaat van nu wel de voorbode van een sociale omwenteling in een land waar de klassentegenstellingen nog heel erg 19de-eeuws zijn.

Het feit dat in alle talen over de ware toedracht wordt gezwegen doet vermoeden dat de situatie buitengewoon ernstig is.

This entry was posted in 100 jaar geleden, Drieste acties and tagged , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Revolutie in Engeland

 1. P.H.M van de Kletersteeg says:

  London Liverpool birmingham en er zullen er nog wat volgen.
  Er was een aanleiding; maar die is van weinig belang.
  Nu gaan jongens ook de straat op om sportschoenen te stelen.
  De MC maatschappij is mislukt; dat geven de engelsen, de fransen, de duitsers en ook de -als laatste- de nederlanders toe.
  Dat speelt mee.
  Kijk op de beelden welke groepen er rellen.

  Er zullen nog wel doden vallen.
  Als ze mijn winkel zouden plunderen, stond ik ze ook op te wachten met vuurwapen.
  Moraal: op plunderaars mag je gericht schieten.
  Bij de watersnood van 1953 werd dat ook gedaan.

  De enige manier om dit aan te pakken is superhard aanpakken.
  Anders zaait het uit als een kankergezwel.

  Het zal je winkel maar wezen; geen verzekering betaalt uit, en de politie is er niet; die s er alleen voor parkeerbekeuringen

 2. zwartkijker says:

  Of die glorious revolution er ooit was is de vraag, onze Willem slaagde er in het grootste deel van de Britse hogere kringen aan zijn zijde te krijgen.
  Waar is inderdaad dat de Britten sinds honderden jaren geen omwenteling hebben gehad.
  Ook mij valt op dat over de achtergronden, op welke zender dan ook, weinig wordt gezegd.
  Werkloosheid, uitzichtloosheid, bezuinigingen, het zal allemaal wel een rol spelen.
  Ook kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de Britse politie misschien nogal hautain optreedt.
  Politieke schandalen kunnen ook een rol spelen, het declaratiegedrag van politici, de banden van politici met Murdoch en soortgelijke lieden.
  In elk geval ziet het er vanmorgen net zo slecht uit als de financiële markten.

 3. P.H.M van de Kletersteeg says:

  Maar revolutie? Nee.
  Net zo min als in arabische landen.
  Een revolutie impliceert een omwenteling; en het enige wat er gebeurt is een andere dictator; is logisch; demokratie is volgens de islam duivels.
  Misschien dat ze nog eens ooit gaan samen werken met de gereformeerden art 31?

  het zijn rellen.
  plunderingen.
  Goedkope manier om dure spullen te krijgen.
  De politie moet dat afstoppen, door met scherp gericht te schieten.
  Anders breidt het zich uit en is het niet meer onder controle te brengen

  Het was ook beter geweest, London niet op tv of in het nieuws te brengen.

 4. P.H.M van de Kletersteeg says:

  Hoe stom dat ook mag klinken: de relen in Londen hadden doodgezwegen moeten worden.
  Bekendheid doet navolgen; helaas.
  Wie heeft voordeel bij dit? wat snotneuzen hebben dure nikes of zo.
  Winkeliers kunnen naar de verzekering fluiten; meeste betalen niet uit bij rellen.
  Uiteindelijk is eenieder verliezer.

  De echte armen in england gaan netzomin als in NL de deur niet uit.

 5. P.H.M van de Kletersteeg says:

  Jammer-ik vind het land leuk en de bevolking prettig.(prettig gestoord)
  Zoals het zich laat aanzien zal het uitbreiden en dan uitdoven.
  Dan worden er een paar opgepakt; die draaien de bak in; maar de schade voor de steden en voor de middenstand blijft.
  Echt jammer.

 6. @PHM
  Ik hoop van harte dat je ongelijk hebt maar vrees met grote vreze dat het recht op de likdoorn is.

 7. Hendrik says:

  Om e.e.a. even in context te plaatsen, een interview met twee “looters”:

  http://audioboo.fm/boos/434411-leana-hosea-speaks-to-croydon-looters-on-bbcworldservice

 8. P.H.M van de Kletersteeg says:

  Vanavond is belangrijk.Politie moet het tuig opvangen als het uit hun eigen wijk komt.
  Dat voorkomt dat samenkomen met tuig uit andere wijken.Zou dat gebeuren zien ze macht en zijn ze bijna niet te stoppen.
  Daarna-zouden er doorkomen: op brandstichters en plunderaars met scherp gericht schieten.
  Zonder pardon.
  Zij hebben ook geen pardon met hun slachtoffers.

  hebben ze het vanavond onder controle, is het afgelopen.
  Hebben ze het niet onder controle, dan spreidt het uit naar andere steden.

  Als ik daar een winkel had, stond ik binnen, met vuurwapen.

  Maar de engelse politie, die al geen waterkanon mag gebruiken…..
  wat kan je daar van verwachten.

 9. P.H.M van de Kletersteeg says:

  Kort en effectief:
  –vang de relschoppers op als ze hun eigen wijke verlaten.
  oppakken afvoeren en een paar dagen vastzetten
  –sluit alle mobiele telefoon verkeer in de probleemwijken in de relwijken en in de wijken waar de relschoppers vandaan komen.
  –treed heel hard op tegen de plunderaars die er toch doorkomen.Schiet op hen gericht met scherp.

  Kat in een bakkie.
  Mijn bankrekening is…

 10. Reinjohn says:

  Het toeval wil dat ik een Brits paspoort bezit en geregeld in Engeland kom. In Engeland is standsverschil nog erg belangrijk zijnde een erfenis van het verleden. Maar uiteindelijk komt het toch allemaal en altijd op hetzelfde neer. Het is de laag opgeleide en kansarme onderklasse versus de hoog opgeleide veelverdieners. Het zijn de losers versus de winners. Net als in Nederland. Vermeende achterstelling, discriminatie, gebrek aan respect, hebzucht, machtswellust en rancune zijn de brandstof voor de enorme agressie tegen het establishment, tegen de economische elite.
  De uitzichtloosheid van de situatie van de onderklasse laat zich maar al te makkelijk vertalen door roofzucht, plundering en fysiek geweld.
  Ik denk dat we er aan moeten wennen dat het redeloos vasthouden aan een ongebreidelde vrijemarktwerking automatisch leidt tot vijandschap, kwade trouw, negatieve individualisering , gewelddadigheid en een uiterst destructief anti-intellectualisme.
  Het uiteindelijke antwoord in de toekomst zal wel een soort politiestaat worden. Angst is een bijzonder slechte raadgever. De huidige westerse samenleving is doordrenkt van angst en onzekerheid. Het belooft niets goeds!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>