Zorgen, grote zorgen

Op 30 september 1938 werden de Münchense akkoorden getekend door de vertegenwoordigers van vier van de vijf grote Europese mogendheden: Duitsland, Italië, Engeland en Frankrijk.

Afgesproken werd dat Duitsland de vrije hand kreeg om Sudetenland te annexeren. Dit was de grensstreek van de veelvolkerenstaat Tsjechoslowakije, een van de staten waarin de veelvolkerenstaat Oostenrijk-Hongarije in 1918 werd opgedeeld.Op de foto die bij de gelegenheid van de Münchense akkoorden werd genomen, is goed te zien dat Mussolini en de Franse premier Daladier zich grote zorgen maakten om de dingen die zouden gaan komen. Hun gezichten verraden zorgen en een slecht geweten.Hitler en Chamberlain staan er tevreden bij. Hitler natuurlijk omdat hij een aantal Duitsers ‘heim ins Reich’ mocht brengen. Chamberlain omdat hij de vrede had helpen bewaren.

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Zorgen, grote zorgen

  1. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg says:

    landjepik werkte…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>