Monetaire unies

Zou het dan toch waar zijn dat de euro nu op instorten staat? Het is opvallend, hoe vaak het ook nu weer bankiers en politici uit de VS zijn, die om het hardst roepen dat de euro zijn langste tijd heeft gehad en maar snel moet verdwijnen. Toen de euro zou worden ingevoerd waren het waren ook vooral ‘deskundigen’ uit de VS die de pagina’s van NRC-Handelsblad mochten vullen met kritiek en waarschuwingen.

Indertijd dacht ik bij mijzelf: als die lui uit de VS zo bezorgd zijn, zal die euro waarschijnlijk zo slecht niet zijn voor ons Europeanen. Per slot van rekening worden de VS’ers uitsluitend gedreven door eigenbelang, vooral wanneer zij zich bezorgd en altruïstisch voordoen.

Nu doen al die ‘deskundigen’ het voorkomen alsof monetaire unies ipso facto tot mislukken zijn gedoemd. Zij vergeten gemakshalve dat de Latijnse muntunie toch vrij succesvol is geweest. Deze unie ging in 1866 van start en heeft feitelijk naar tevredenheid gefunctioneerd tot 1914. De Eerste Wereldoorlog maakte in feite een einde aan de unie, die in 1927 werd ontbonden.

In 1939 werd de zogenaamde Sterling zone gecreëerd, waarbij de valuta van het Britse imperium aan het Britse pond werden gekoppeld. Deze losse monetaire unie hield eind jaren zestig op te bestaan.

Er zijn blijkbaar altijd wel goede redenen om een muntunie op te richten, net zoals er goede redenen zijn om deze weer op te heffen.

This entry was posted in Gelijkenissen, Overpeinzingen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>