Genocide en getallen in de geschiedenis

Volgens het internationaal recht is genocide een oorlogsmisdaad. Op de pagina van de Wiki (wel altijd oppassen met de informatie daar, maar dit terzijde) staat een hele lijst van genocides, met geschatte aantallen slachtoffers. De lijst is verre van uitputtend en de aantallen lopen uiteen tussen minder dan 10.000 en meer dan 10 miljoen slachtoffers.

Ook iemand die slechts één persoon vermoordt, kan zich schuldig maken aan genocide. Stel dat een volk of een categorie personen als gevolg van natuurlijke omstandigheden (ziekte, hongersnood, uitsterven) nog maar bestaat uit één persoon. Bijvoorbeeld het aantal sprekers van het Sorbisch, een vergeten volkje in Noord-Siberië, of een Indiaans volk in het Amazonegebied. Als iemand de laatste overlevende vermoordt, houdt zo’n volk op met bestaan. Dan is er dus genocide gepleegd.

Er moet dus eigenlijk nog heel veel onderzoek worden gedaan. In elk geval moet je goed oppassen met wat je zegt. In Frankrijk vooral. Een nieuwe wet stelt het ontkennen van genocide strafbaar. Als eenmaal de officiële lijst van wettelijk goedgekeurde genocides is vastgesteld (en dat zou dus eigenlijk moeten gebeuren anders heeft de wet geen enkele zin) zou de staat heel wat geld kunnen incasseren.

Een voordeel bij dit alles is dat de gemiddelde Fransman héél goed de geschiedenis moet kennen. Althans heel goed moet weten welke genocides er zijn gepleegd!

This entry was posted in Drieste acties, massamoord, Overpeinzingen and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>