Arme Marja van Bijsterveldt

Je zal daar maar staan als oud-verpleegster, op het toneel in dat gebouw van de Tweede Kamer en iets moeten zeggen over de onderwijsstaking. Tja en als je zelf dan maar MAVO hebt, verpleegkunde-A en wat jaartjes bestuurservaring in de gemeente Almere (!), wat kun je dan zeggen. Met gezag over onderwijs spreken is er natuurlijk niet bij, want daarvoor heb je een legertje ambtenaren tot je dienst. Maar als je moederziel alleen op het toneel staat, kun je ze niet even raadplegen. Ja en dan ga je dingen roepen als ‘onverantwoordelijk’ en ‘ik begrijp het niet’. Ik vind dat heel begrijpelijk.

Mevrouw van Bijsterveldt is zelf het beste voorbeeld van het falende onderwijsbeleid in Nederland. Ten eerste is het onderwijs de afgelopen decennia qua inhoud vakkundig afgebroken. Kinderen moeten nu uitsluitend nog ‘vaardigheden’ aanleren en geen kennis vergaren. Ten tweede wordt deskundigheid niet meer beloond. Anders had Marja nooit minister van onderwijs kunnen worden, maar was ze ergens hoofdverpleegster. Ik denk dat ze daar veel beter op haar plaats was geweest.

Van geschiedenis heeft Marja al helemaal geen benul. Anders had ze wel iets geweten van de Nederlandse sociale geschiedenis. Van de spoorwegstaking van 1903, de februaristaking, de naoorlogse vakbondsstrijd.

Beste mevrouw van Bijsterveldt: mensen gaan heus niet zomaar staken. Daar zijn altijd heel goede redenen voor. Zo ook nu. Ik zou als ik u was maar gauw mijn kennis eens gaan bijspijkeren. Begint u bijvoorbeeld eens bij studybuddy.

This entry was posted in Drieste acties, Overpeinzingen, Verleidingen van de macht and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Arme Marja van Bijsterveldt

 1. rikus says:

  Ik vermoed dat ze na de Mavo toch heeft bij geleerd

  • admin says:

   Dat zal ongetwijfeld, maar niet voldoende. Anders zou ze wel anders hebben gereageerd op de staking.

 2. ik geloof je op je blauwe ogen dat haar reactie verbijsterend was

 3. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg says:

  Ach ja….en voor portier bij een gemeentehuis moet je 3 talen vloeiend spreken van onbesproken gedrag zijn, en krijg je minimum loon…..
  Zou niet gek zijn voor bepaalde functies minimum eisen te stellen aan opleiding.

  Maar allez: staking.
  het onderwijs is naar de klote.
  Wil je het goed dan; lager en middelbaar onderwijs:
  –max 4 week vakantie per jaar
  –onderwijzers min 30 uur per week lesgeven
  –klassikaal systeem weer invoeren
  –nivo hoger; weer 3 vreemde talen verplichten
  –Organisatie: als in 1970; dus per klas een klasse onderwijzer, per school een hoofd, een administratieve kracht, extra’s als sport en zo: per uur inhuren
  Een reserve per school.

  HBO en WO
  -Er voor zorgen dat er per jaar de studenten uit de laagstbetaalde categorie toenemen met tenminste 5% van het totaal: zo niet, het nniet gehaalde percentae korten op personeel
  –Stempelklok voor personeel; docenten en hoogleraren tenminste 40 uur aanwezig.
  –per docent/hoogleraar tenmiste 20 uur college per week
  –max 4 week per jaar vakantie
  –studietijd met een half jaar tot een jaar verkorten
  –de maatschappelijke irrelante studierichtingen als vrouwenzaken e.d. sluiten
  –hoogleraren zonder leerstoel ontslaan.
  –nivo omhoog.

  • admin says:

   Met veel voorstellen zou ik zonder meer kunnen instemmen. Die prikklok is een slecht idee. Gaat uit van de veronderstelling dat mensen bij het (hoger) onderwijs geen hart voor de zaak hebben. Het is eigenlijk eerder een roeping (sorry voor de zware term) en alleen wie echt enthousiast is, zou er moeten werken. Ook dat voorstel van 20 uur lesgeven in het hoger onderwijs is niet realistisch. Uit langjarige eigen ervaring weet ik dat 8 uur eigenlijk maximaal is. Wie meer college geeft, raakt hoteldebotel en weet vaak niet meer precies waar hij wat heeft verteld. Je gaat jezelf herhalen, lesjes ‘draaien’ en dat is juist funest voor het hoger onderwijs. Op de unief moeten de studenten in wezen ZELF studeren en de docenten faciliteren slechts. Veel college is slecht zowel voor de studenten als de docenten. Maar zo wordt tegenwoordig juist niet gedacht. Alles moet zo schools mogelijk en met presentielijsten die de docent moet bijhouden. Ik vind dat vernederend voor docent en student en heb dat altijd geweigerd en er dus nooit aan meegedaan. Wie naar mijn college wilde, was welkom, wie liever in het café zat of in bed lag, ook prima. Ik denk dat daarom de studenten van vandaag ten opzichte van hun studie ook zo futloos, passief en zonder initiatief zijn, en daarbuiten zo a-politiek en zo gedwee en volgzaam: ze worden als kinderen behandeld.

 4. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg says:

  Electronica is een hulpmiddel.
  presentielijsten: een student kan inklokken, met vingerafdruk b.v.
  Wat mij irriteerde was het jaarlijkse derderangs gesjoemel van de RUG met de uitgevers; neem nou dat boekje dan krijgt de RUG zoveel auteursrechten…
  En dan is er de arbeidswet; je mag onder werktijd niet voor derden werken.Maar op de Uni schrijven docenten en hoogleraren boekjes en zetten die verplicht op de lijst, en vangen auteursrechten.
  Beunhazen heet dat.Of er wordt onderzoek gedaan voor derden betaald door derden, terwijl ze al loon ontvangen dus ook beunhazen cq fraude
  Dan zie ik de noodzaak van 12 week vakantie per jaar niet in.
  Anderen van hun leeftijd moeten al werken krijgen max 4 week en betalen belasting.

  Het volgend verhaaltje blijft mij bij.
  Man 32. raakt werkloos.4 jaar lagere school was alles.
  Ging studeren colloqium doctum. bedrijfskunde EN economie.
  Rondde dat af in……3 jaar….
  Geeft te denken niet?

  • admin says:

   Wat het laatste punt betreft: dat bewijst de juistheid van mijn stelling dat je studenten ZELF moet laten studeren. Vergeet niet dat tot voor kort op de collegekaart stond: ‘geeft recht tot het afleggen van academische examens’. Van collegelopen geen sprake. Wat die auteursrechten op boeken betreft: ik schreef ook een boek voor dat ik zelf had geschreven, nog vóór dat ik bij de unief kwam te werken. Ik bood al mijn studenten altijd aan om mijn auteurspenningen (twee of drie gulden) terug te betalen, maar dat wilden ze persé niet hebben. Zóveel docenten zjn er nu ook weer niet die zelf handboeken schrijven. Bij de universiteit Leiden kon ik ondanks aandringen niemand interesseren om een handboek moderne geschiedenis te maken. De collega’s die een handboek sociale en economische geschiedenis schreven, zijn door de uitgeverij (Wolters) op een schandalige manier uitgekleed en opgelicht. Tegenwoordig zijn publicaties (jaarlijks) verplicht voor docenten. Onderzoek hoort bij de taken, daar wordt tijd voor vrijgemaakt. En de financiering moet van buiten komen, niet van de universiteit. Buiten betekent in concreto: NWO of KNAW.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>