De bedoeling van geschiedenisles

Als je er goed over nadenkt, is onderwijs in de geschiedenis niet zo geschikt voor de basisschool. Tenminste, wanneer je de leerlingen historisch besef zou willen bijbrengen. Het zou natuurlijk zó moeten zijn dat geschiedenislessen, net als de lessen aardrijkskunde (of hoe dat vak nu mag heten) en de lessen biologie de leerlingen een idee geven van waar ze ongeveer staan in het universum. Zó beschouwd is geschiedenis eigenlijk een moeilijk vak. Je zou het dan eigenlijk moeten geven op een academische manier, ongeveer zoals het universitair onderwijs zou moeten zijn, maar niet meer is.

Maar in werkelijkheid wordt geschiedenis op een heel andere manier gegeven, en met een andere bedoeling. Dat geldt overigens voor het onderwijs in de geschiedenis in alle landen van de wereld. De échte bedoeling van die lessen is om de leerlingen ervan te overtuigen dat ze in het beste, mooiste, fijnste, heldhaftigste, verhevenste land ter wereld wonen en dat het leven nergens op aarde beter is dan juist in hún land. Het middelbaar geschiedenisonderwijs moet dit idee nog vaster verankeren in de tere puberziel.

Dikwijls zonder het te beseffen zijn onderwijzers (sorry: ‘leraren’) en docenten middelbaar onderwijs in feite uitdragers van een nationale, ja een nationalistische ideologie, die in Nederland en België heel kunstig is gecamoufleerd.

Op die manier worden de leerlingen later gedweeë burgers, die braaf hun belastingen betalen, die braaf gaan stemmen en die nooit twijfelen aan de goede bedoelingen van de regering.

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to De bedoeling van geschiedenisles

  1. Dwarsbongel says:

    Beter leerlingen die een mild nationalisme ontwikkelen, dan leerlingen die haat tegen hun eigen omgeving als basisgevoelen hebben, toch?

    • admin says:

      Volgens mij is het voor de leerlingen het beste dat ze kritisch denken wordt bijgebracht, opdat ze later effectief zelfstandige burgers worden. Nationalisme, ook in mildere vorm, is een soort vervormende lens die veel ellende kan veroorzaken. Dat geldt overigens natuurlijk ook voor grote godsdienstijver. Veroorzaakt heel veel narigheid, en dan heb ik het ook over de verkapte varianten daarvan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>