Anti-terreurwetten

‘Voorlopig worden de artikelen […] van de grondwet […] buiten werking gesteld. Bijgevolg zijn beperkingen van de persoonlijke vrijheid, het recht op vrije meningsuiting met inbegrip van de persvrijheid, het recht van vereniging en het recht van vergadering, beperkingen van het briefgeheim, telegraaf-en telefoongeheim, huiszoekingen en inbeslagnemingen alsmede beperkingen van het eigendomsrecht buiten de gewoonlijk hiervoor geldende wettelijke kaders toegestaan.’

Ziedaar artikel 1 van de Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat (Decreet van de Rijkspresident ter bescherming van Volk en Staat) van 28 februari 1933, die bedoeld was om Duitsland te beschermen tegen ‘communistische staatsgevaarlijke gewelddaden.’ In de voorafgaande nacht was het Rijksdaggebouw afgebrand. Indrukwekkend hoe razendsnel de noodwet werd geschreven, gedrukt en afgekondigd. Alsof de tekst al dagenlang klaar lag.

Qua beperkingen van vrijheden doet de USA PATRIOT act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001) van 26 oktober 2001 nauwelijks onder voor de Duitse noodwet van 68 jaar daarvóór. Alleen de VS-wet is veel en veel uitgebreider en gedetailleerder dan zijn Duitse voorganger en voorbeeld.

Ook Nederland doet mee met de anti-terreurhysterie, destijds in de jaren 1930 en 1940 net zo goed als in de 21ste eeuw.

Namaak aan de Noordzee, zullen we maar zeggen.

This entry was posted in Drieste acties, Gelijkenissen, Overpeinzingen, Verleidingen van de macht, Vernielingen and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>