Vrijheid van meningsuiting

Artikel 19 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, ook onderschreven en geratificeerd door Nederland en daarmee rechtsgeldig met voorrang boven de Nederlandse grondwet luidt: ‘Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.’

De Nederlandse grondwet (artikel 7) erkent ook het recht op vrije meningsuiting, maar legt toch beperkingen op (lid 1): ‘Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Het door mij gecursiveerde deel geeft al aan dat er geen échte vrijheid van meningsuiting is in Nederland. Daar zorgen clubs als het Meldpunt Discriminatie Internet wel voor.

In 2002 werd Pim Fortuyn vermoord. Folkert Jensma had in NRC-Handelsblad al aangegeven dat hij meningen had die niet door de beugel konden. In 2004 werd Theo van Gogh vermoord. Velen konden hiervoor begrip opbrengen omdat hij het zelf ‘er zo’n beetje naar gemaakt’ zou hebben door de stukken die hij schreef. In 2008 werd de cartoonist Gregorius Nekschot van zijn bed gelicht door de politie omdat hij mensen zou hebben beledigd met zijn tekeningen (!). Enkele dagen gelden werd de website www.klokkenluideronline.nl uit de lucht gehaald. De site stond vol met kritische stukken en belastende informatie over Nederlandse gezagsdragers, rechters en advocaten met te lange tenen.

In Nederland heerst geen vrijheid van meningsuiting. Niet in theorie en niet in de praktijk.

En ondertussen maar piepen over de onvrijheid in andere landen (Syrië of Iran bijvoorbeeld), en maar zeuren en jammeren over die verschrikkelijke Duitse bezetting. Ik geloof eigenlijk dat er niet zo erg veel verschil is met de tijd van de Duitse bezetting. Niet op het gebied van de meningsuiting althans.

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Vrijheid van meningsuiting

 1. goodknight says:

  …hier laten ze je pas vrij, nadat ze alles al van je hebben afgepakt…

 2. rikus says:

  Op de site http://www.klokkenluideronline.nl stonden volgens mijn info een flink aantal leugens en duimzuigerij en dat heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken. Maar is puur laster en daarom is de site ook uit de lucht gehaald.

  • admin says:

   Dat is precies mijn punt. Er is dus geen vrijheid van menigsuiting. Als wat er op klokkenluideronline stond werkelijk zo lasterlijk was (bijvoorbeeld tegen de hoogste niet-politieke baas op het departement van ‘Veiligheid en Justitie’, de naam alleen al!), dan is het toch vreemd dat er vanuit die hoek in al die jaren nooit een aanklacht is geformuleerd. Wat er stond/staat over de corruptie binnen de Nederlandse rechterlijke macht is van A tot Z waar en gedocumenteerd. Wat er stond over het ‘koninklijk huis’ eveneens waar en gedocumenteerd. De enige klachten over laster waren van recente datum, afkomstig van de advocaten Yehudi Moszkowicz (neefje) en zijn moeder Marjolein Vissers, die in eerste instantie door de deken van Utrecht waren terechtgewezen, zich daarvan niets aantrokken en vervolgens zwaar zondigden tegen de regels van de beroepspraktijk en -ethiek van advocaten!

 3. ==Artikel 19 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, ook onderschreven en geratificeerd door Nederland en daarmee rechtsgeldig met voorrang boven de Nederlandse grondwet==
  Nee hoor. De verklaring is geen verdrag. Maar je kan soortgelijke uitspraken vinden in de ICCPR en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En die zijn wel verdragen. Maar niet alle mensenrechten zijn onbeperkt, de meesten zijn beperkt door andere normen. De onbeperkte mensenrechten zijn de vrijheid van marteling, slavernij, discriminatie, “Recht op een eerlijk proces”, “Geen straf zonder wet”, “Wettelijke toekenning rechter”.

  • admin says:

   In elk geval kent Nederland geen echte vrijheid van meningsuiting gezien de beperking die in de wet is opgenomen. Het is daarmee zoals met zwangerschap. Een beetje zwanger kan niet. Een beperkte vrijheid van meningsuiting is geen vrijheid van meningsuiting. En wat de onbeperkte mensenrechten betreft, daarvan worden sommige aantoonbaar niet in Nederland nageleefd. Zie voor een straf zonder wet bijvoorbeeld de behandeling van Erwin Lensink de waxinelichtjeswerper nu al bijna 600 dagen in de nor. Tja en natuurlijk heb je ‘recht op een eerlijk proces’, maar als je er geen krijgt betekent dat niet dat je er geen recht op hebt.

   In Syrië worden mensenrechten ook niet altijd nageleefd en dat is dan de reden dat ‘verlichte’ geesten in deze contreien militair optreden daar bepleiten. Het is het oude liedje: Nederland is een tot in het merg hypocriete maatschappij en brengt zelf niet in praktijk wat het anderen verwijt na te laten.

   • Als je onbeperkte vrijheid van meningsuiting wil, dan moet je eerst de burgers opvoeden dat ze niet handelen als gevolg van haatzaaiers. Zie hier een typisch geval van het beperken van vrijheid van meningsuiting om

    http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Ross_%28school_teacher%29

    • admin says:

     Ooit was er in Nederland behoorlijk onderwijs. Dat is vakkundig om zeep geholpen door ideologische fanaten op het Ministerie van Onderwijs. hetzelfde geldt voor veel andere landen. In dat onderwijs werden de leerlingen opgevoed tot mondige burgers, zeker in de voortgezette fase. Maar ik vind niet dat je de voorwaarden moet stellen aan de meningsuiting. In Nederladn is het in de eerste plaats de regering die systematisch haat zaait. Wilders bijvoorbeeld, borduurt slechts voort op het thema dat al door de overheid (NCTb bijv.) is bepaald!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>