Wellington en de Oranjes

Volgens de RVD is Friso, de bij een lawine in de Oostenrijkse Alpen zo tragisch verongelukte oudste zoon van Beatrix, opgenomen in het Londense Wellington Hospital, het grootste particuliere ziekenhuis in Engeland.

De Nederlandse dynastie heeft iets met Wellington, onder welke naam de Ierse beroepsmilitair Arthur Wesley (of Wellesley) de geschiedenis is ingegaan. In 1794 werd Wesley naar de Nederlanden (Staats-Brabant) gestuurd om de belangen van Stadhouder Willem V te helpen verdedigen tegen de aanval van revolutionairen uit Frankrijk. Maar Wesley moest vluchten voor de Franse overmacht.

Tijdens de zogenaamde Peninsular War was Wesley bevelhebber van de Engelse expeditiemacht die in Spanje vocht tegen de Fransen. Wesley’s adjudant was de latere Nederlandse koning Willem II.

In 1815 kreeg Wesley het opperbevel van een geallieerd leger dat het moest opnemen tegen Napoleon. Ook het hele Nederlandse leger stond onder zijn bevelen. Bij Waterloo werd Napoleon verslagen, hetgeen vooral te danken was aan de Nederlandse generaals van Bylandt en Chassé, en aan de Pruisische maarschalk Blücher.

Maar in zijn haastig in elkaar geflanste officiële relaas van de slag, repte Wesley met geen woord over het cruciale Nederlandse aandeel, tot grote woede en verontwaardiging van Chassé.

Het is voor de familie te hopen dat het Wellingtonziekenhuis beter de belangen van hun echtgenoot, broer, zoon, schoonzoon, vader, oom, neef en zwager in het oog houdt, dan indertijd Wesley-Wellington de belangen van zijn Nederlandse medestrijders.

Was het misschien niet beter geweest Friso naar een Nederlandse ziekenhuis te brengen? Het LUMC in Leiden bijvoorbeeld. Je weet tenslotte maar nooit met die Engelsen!

This entry was posted in Het ligt toch anders, Overpeinzingen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>