Ontwikkelingshulp

Na de dekolonisatie bleven de vroegere koloniale mogendheden geld sturen naar de voormalige koloniën. Dat heette toen ‘hulp aan (de) onderontwikkelde gebieden.’ De term alleen roept vragen op ten aanzien van wat de voormalige koloniale machten daar dan indertijd hadden uitgespookt. Ze hadden toch immers koloniën omdat het ‘hun plicht’ was Afrika en Azië te ontwikkelen? The White Man’s Burden, noemden de Engelsen dat parmantig. Notre mission civilisatrice, zeiden de Fransen.

Vervolgens gold het als denigrerend om te spreken van ‘onderontwikkelde gebieden.’ Wilde je serieus worden genomen dan moest je het hebben over ‘ontwikkelingslanden.’ Een aantal daarvan is inmiddels bestempeld door ingehuurde geleerden (sociologen, antropologen, economen, politicologen) tot ‘failed states’ of ‘rogue states’ (schurkenstaten). Zulke landen krijgen natuurlijk geen ontwikkelingshulp meer. (Sorry, je moet tegenwoordig spreken van ‘ontwikkelingssamenwerking’.) Indien dergelijke landen echt weerbarstig zijn, wordt er van tijd tot tijd (door de VS en de NATO) een ‘humanitaire oorlog’ gevoerd ter voorkoming van ‘burgerslachtoffers,’ om een ongewenste ‘dictator’ te verwijderen en om ‘democratie’ te brengen. Dat noemen ze met een mooi woord ‘regime change.’

Daarna kan de ontwikkelingssamenwerking weer worden opgepakt. Maar voordat het ‘Westen’ zijn bedrijven het groene licht kan geven in een pas gedemocratiseerd land, moeten eerst de wetten worden aangepast aan de wensen van de VS. Geen probleem, die wetten trekken ze kant en klaar uit de la van een bureau in Washington. Alleen even vertalen en klaar is Kees.

Oh ja en dan moet er nog een politiemacht worden opgericht. En opgeleid. Een leger is eigenlijk niet nodig, want tegen wie zou een door het ‘Westen’ bevrijd en gedemocratiseerd land zich moeten verdedigen?

Een politiemacht dus, om de orde te handhaven en de investeringen van het ‘Westerse’ bedrijfsleven te beveiligen. Door stakingen uit elkaar te meppen, politieke lastposten te liquideren en de bevolking eronder te houden. Zo’n politiemacht heet dan wel politie maar is in feite een bandeloze knokploeg ten dienste van de buitenlandse mogendheden en hun bedrijven. En natuurljk ook van de inheemse collaborateurs. Lui zoals ‘president’ Karzai van Afghanistan.

Zulke politiemachten hebben de VS geïnstalleerd in de jaren 1910 tot 1930 in Cuba, Nicaragua, Haïti en de Dominikaanse Republiek. Werkte prima en kostte de VS geen cent. Integendeel: de nieuwe politiemachten (vaak ‘nationale garde’ genoemd) kochten al hun wapens en uitrustingen in de VS.

Op dit moment wordt een dergelijke politiemacht in Afghanistan opgeleid. Onder andere door Nederland. Wij hebben daar ervaring mee. Het KNIL in Nederlands Indië was ook zo’n koloniale ordedienst.

This entry was posted in Gelijkenissen, Overpeinzingen and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Ontwikkelingshulp

 1. rikus says:

  Je schiet stevig raak, bij mij komen dan onze politionele acties in Indonesië boven.
  De gruwelijk heden en uitbuiting verricht door de VOC. We hadden veel goed te maken om ons geweten te zuiveren. Maar het kan nu wel even wat minder, nu wel zelf klem zitten.

  • admin says:

   Dat zou ik nu ook zeggen. Er is in Nederland genoeg te doen. Bezuinigen op JSF en operaties in het buitenland in plaats van op zorg, onderwijs en gezondheid.

 2. rikus says:

  We kunnen daar nog weinig over zeggen eerst eens wachten wat er uit het Catshuis komt.
  Ook de JSF heeft twee kanten. Werkgelegenheid gaat een grote rol spelen de komende tijd
  En volgens mij wordt in de gezondheid juist meer geïnvesteerd. Men heeft alleen moeite om de gigantische kosten stijging te beheersen
  En in het onderwijs zijn veel zaken niet op orde veel school bestruren hebben miljoenen in kas
  t is even zoeken.

  • admin says:

   Alles wat je in NL leest over de JSF is pure propaganda en dus flauwekul. Indien Nederland de JSF aanschaft, kan de regering niet zelfstandig beslissen over de inzet. Die is namelijk afhankelijk van toestemming uit Washington. Het is een miljardenzwendel, niet meer en niet minder. Ik volg al bijna tien jaar de blog van Philippe Grasset. Niemand weet meer van de technische, politieke en economische ins en outs van de JSF dan hij (zie http://dedefensa.org/).

   De gezondheidszorg is door vergaande centralisatie en concentraten en de eenzijdige dwangmatige en afgedwongen oriëntatie op allopathie (en de afhankelijkheid van de grote pharmaceutische bedrijven) nodeloos duur en inefficiënt.

   Onderwijs, akkoord er zit hier en daar wat geld, maar niet genoeg. Bovendien is het onderwijs inhoudelijk niets meer waard. Dat weet ik uit eigen ervaring.

 3. Joke Mizée says:

  Je bent helemaal de Wereldbank en het IMF vergeten te noemen in je verhaal.

  @Rikus: Heb je enig idee hoeveel miljoenen er in een miljard gaan*? M.a.w. als je zo’n 16 miljard gaat bezuinigen, ga je dan op strooptocht naar een miljoentje hier en een paar miljoen daar, of komt dan toch die JSF-deal in beeld (is dat niet óók een soort ontwikkelingshulp, waar we nu even het geld niet voor hebben)?

  *Ter visualisatie: dit plaatje moet de JSF-deal voorstellen, en dat zwarte puntje zijn de totale uitgaven van de kunst en cultuurbegroting: http://slashart.nl/post/2090150832/relativiteitstheorie-ruben-pater.

  • admin says:

   Eigenlijk niet. De banken zijn een beetje te vergelijken met de luchtmacht. Snelle jongens die met het geld en de successen aan de haal gaan. Maar in laatste instantie zijn banken altijd van staten (territorium) afhankelijk, zoals de luchtmacht ook afhankelijk is van de infanterie. Een oorlog kun je alleen maar winnen als je daadwerkelijk terrein bezet, met voetvolk. Hoeveel bommen je ook gooit, je moet het terrein in handen krijgen. Met de banken is het ongeveer ook zo, die zijn afhankelijk van de politiek die daadwerkelijk mensen oppakt, berecht, gevangen zet, executeert. Ze eronder houdt. Die bepalen uiteindelijk ook wat er gebeurt. Toch.

   Dank voor de link!

 4. Joke Mizée says:

  Toch schijnen sommige landen het IMF de deur te hebben gewezen zonder daarna onder de voet te zijn gelopen, maar dan zullen ze toch wel in voldoende mate gecapituleerd hebben aan de multinationals.

  • admin says:

   Inderdaad, Argentinië bijvoorbeeld. Maar dat kan kan alleen en uitsluitend met toestemming van de VS.

 5. Reine jRagolo says:

  Admin, wat is er nu allemaal wel goed aan de VS?

  • admin says:

   De grondwet, inclusief de amendementen. Maar de grondwet is de facto buiten werking gesteld. De VS-samenleving is ‘rule-based’, hetgeen betekent dat voor ALLES regels en ‘protocollen’ moeten worden geschreven. Dat is natuurlijk ondoenlijk, zoals wij Europeanen eigenlijk allang weten. Daarom gaan wij uit van begrippen als ‘bona fides’ (goed vertrouwen). Europa is in wezen een ‘trust-based’ maatschappij. Veel van onze problemen vloeien voort uit de omstandigheid dat een oeroude ‘trust-based’ maatschappij nu wordt omgevormd naar VS-model in een ‘rule-based’ maatschappij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>