Waarom toch oranje?

In 1815 liet Willem Frederik ‘van Oranje-Nassau’ zichzelf uitroepen tot koning der Nederlanden.

Over de naam ‘Oranje’ die hij voerde, was nog het een ander te doen geweest zo’n honderd jaar daarvoor. Nadat stadhouder Willem III (moordenaar van de gebroeders De Witt) in 1702 kinderloos was overleden, waren de oranjeklanten in de Republiek danig in de war.

Met Willem III was namelijk de mannelijke afstamming in rechte lijn van Willem van Oranje uitgestorven. Degene die op grond van indirecte afstamming aanspraak maakte op de titel ‘Prins van Oranje’ was de Keurvorst van Brandenburg, Frederik I, Koning van Pruisen, net als Willem III ook een kleinzoon van Willem van Oranje.

Maar de Staten-Generaal moesten hier niets van hebben: zij wilden de erfenis van Willem III niet in handen zien van de koning van Pruisen. Daarom werd er in 1711 onderhandeld om een andere oplossing. Resultaat: de achterneef van Willem III, Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (nazaat van Jan de Oude, de broer van Willem van Oranje) mocht zich ook Prins van Oranje noemen. Dat privilege ging ook over op zijn nageslacht.

In de zomer van 1711 verdronk JWF evenwel bij het oversteken van het Hollands Diep. Postuum werd zijn zoon geboren: Willem IV, die in 1747 stadhouder werd van de Republiek. Maar deze Willem had een lichamelijk gebrek waardoor hij geen nageslacht kon verwekken. Niettemin kreeg zijn echtgenote, Anna van Hannover wel een zoon, de latere Willem V, vader van degene die zich in 1815 tot koning liet uitroepen. De vader van Willem was vermoedelijk Douwe Sirtema van Grovestins.

Het Nederlands elftal gaat gehuld in Oranje. Het wordt misschien eens tijd om naar een andere kleur uit te kijken. Bovendien, oranje is een lelijke kleur.

This entry was posted in Het ligt toch anders, Overpeinzingen, sport and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Waarom toch oranje?

  1. rikus says:

    Hij was dus een trendsetter van formaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>