De wijsheid van Stalin

Van Stalin kan veel worden gezegd, behalve dat hij dom was of naïef. Het kan natuurlijk niet anders dan dat iemand die in staat is geweest om het grootste land op aarde gedurende bijna dertig jaar als alleenheerser te besturen, precies wist hoe de macht en de politiek werkt. Stalin kon je niets wijs maken. Voor de ‘westerse’ democratie had hij weinig respect.

Stalin wist dat het niet de kiezers zijn die bepalen wie de verkiezingen wint. Dat mogen de kiezers misschien wel denken, maar het is uiteindelijk degene die de stemmen telt, die bepaalt wie er wint.

Sinds 2008 wordt Griekenland verlamd door een crisis die de economie heeft gesloopt en massale maatschappelijke ontreddering heeft veroorzaakt. Het moet allemaal nog veel erger worden als het aan de ‘troika’ ligt, de onheilige drieëenheid die bestaat uit de Europese Commissie, de ECB en het IMF.

Er stond veel op het spel bij de verkiezingen van 17 juni. Iedereen hield zijn hart vast, want bijna iedereen was ervan overtuigd dat de Grieken en masse zouden stemmen om de sloop te verhinderen van wat er nog overeind was blijven staan.

Maar de troika en de internationale bankenmafia kan gerust zijn. De ND-partij, mede-verantwoordelijk voor het Griekse drama, heeft gewonnen.

Wie telt de stemmen? Het Griekse Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Stalin zag het allemaal zeer scherp.

This entry was posted in Het ligt toch anders, Overpeinzingen and tagged , , . Bookmark the permalink.

18 Responses to De wijsheid van Stalin

 1. Reine jRagolo says:

  “‘Stalin zag het allemaal zeer scherp”.
  En liep flink schade op door geloof te hechten aan het niet-aanvalsverdrag met Hitler.

  • Joke Mizée says:

   Reine, als ik jou was zou ik toch echt mijn schoolgeld terugvragen.

   • Reine jRagolo says:

    Joke, ik ben een beta en heb nauwelijks geschiedenis op school gehad.

    Een slecht voorbereide Sovjet-unie kostte aanvankelijk het leven van 2 miljoen van haar soldaten.

    Stalin was wel fortuinlijk dat Hitler zijn plan wijzigde en Stalingrad aanviel in plaats van Bakoe. Waarschijnlijk de grootste mazzel die Stalin heeft gekregen en overigens ook voor de westerse wereld.

    • admin says:

     Unternehmen Barbarossa begon op 22 juni 1941. Dat was gezien de afstanden en de ambitieuze plannen rijkelijk laat. Een van de verklaringen voor de late start van de aanval was de mislukking van Mussolini’s veldtocht tegen Griekenland, waardoor de Duitsers de zaak moesten overnemen en vertraging opliepen.

     Verklaringen voor de snelle ineenstorting van het Rode Leger zijn er ook. Stalin vertrouwde Hitler niet, maar dacht dat hij meer tijd had. Het Rode Leger moest sterke eenheden handhaven in het Verre Oosten, waar nog in 1939 een grote grensoorlog had gewoed tegen de Japanners en het leger van Mantsjoekwo. De wapens en uitrusting van de eenheden daar was veel beter dan in het westen, ik denk als compensatie voor de ongunstiger getalsverhouding. Volgens sommigen waren de massale zuiveringen in het Rode Leger ook een verklaring voor de rappe ineenstorting toen de Duitsers aanvielen. Overigens had het Rode Leger ook in juni 1941 veel en veel meer tanks en vliegtuigen dan de Duitsers. Maar ook hier net als bij Fall Gelb: de Duitsers durfden meer, gokten meer, en gebruikten hun spullen beter.

     • Reine jRagolo says:

      Het rode leger was dus slecht voorbereid.
      De kwaliteit van het Duitse leger was genoegzaam bekend bij eerdere veroveringen.
      Gezien de enorme snelheid waarmee de Duitsers
      in de Sovjetunie optrokken is niet aannemelijk dat Stalin erg veel argwaan jegens de Duitsers koesterde.

     • admin says:

      Nee, het Rode Leger was niet slecht voorbereid. Stalin wist dat de aanval zou komen maar was ervan overtuigd dat het pas in 1942 of 1943 zou gebeuren. Als hij werkelijk zo ingénu was als u denkt, zou hij toch geen tot de tanden bewapend miljoenenleger aan de Westelijke grens hebben gestationeerd? En Stalin had dus ook niet kunnen denken dat de Duitsrs zó snel zouden oprukken. Enfin, zó snel ging het niet want Moskou konden ze niet veroveren, en vanaf toen ging het mis, eind 1941 dus al.

 2. timmerark says:

  Boeren slimheid had Stalin zeker, maar hij, en zijn opvolgers, hadden geen enkel idee van de werkelijkheid buiten de Kremlin muren. Bovendien was hij redelijk vaak lazerus.

  • admin says:

   Volgens Simon Sebag Montefiore was Stalin helemaal niet zo vaak dronken. Hij hield ervan zijn omgeving dronken te krijgen. Zelf kon hij heel goed tegen alcohol. En reken maar dat Stalin goed wist wat er gebeurde. Bij twijfel verdween iemand zo het gevang in of werd geliquideerd, denk aan Kirof, Zinofjef, Jezjof en dergelijke

 3. Reine jRagolo says:

  Voor het geval je nog een ode mocht overwegen. Ook bij niet twijfel verdwenen mensen in het gevang.

  • admin says:

   Inderdaad, wanneer vaststond dat ze Stalin in de weg zaten, dan zeker. Zo veel schurkachtiger dan zijn collega’s elders was Stalin heus niet. Hij was wat schilderachtiger en aparter dan zijn collega’s in het Westen, dat misschien wel. En de VS was boos op hem vanwege zijn Alleingang na 1945, maar die was hem opgedrongen door de VS. Van mij zult u overigens geen ode aan een politieker horen. Er is geen enkele politieker die dat verdient.

  • Joke Mizée says:

   (Nog n.a.v. 18/06/2012 at 17:19:) Er bestaat bij mijn weten geen twijfel over dat Stalin het Molotov-Ribbentroppact sloot in de volle wetenschap dat zowel Hitler als hijzelf het zouden schenden.

   Maar waarom suggereer je (en niet voor het eerst) dat de constatering dat Stalin slim was hetzelfde zou zijn als een blijk van sympathie – denk je soms ook dat dit blogje een uiting van sympathie voor de Griekse regering is?

   • Reine jRagolo says:

    Tja Joke, het is wel mede de verdienste van Stalin dat we Nederlands spreken en geen Duits.

    • admin says:

     We spreken inmiddels een Nederlands-Engels pidgin en straks gewoon gebroken Engels. Nee dát is een vooruitgang. Dan liever Duits of Frans. Maar we kunnen Stalin er niet de schuld van geven. Niet ook nog eens daarvan…

     • Reine jRagolo says:

      Admin, ik kan je humor beter waarderen dan je
      gram tegen politieke leiders.

 4. Selma says:

  Was Stalin niet die van de 60 miljoen doden?
  Ach, kan het jou schelen, als je maar een pakkend introotje hep voor je stukkie.

  • admin says:

   Stalin was, evenals veel andere politici, een schurk die direct en indirect persoonlijk verantwoordelijk was voor de dood van tallozen. Of het er 60 miljoen waren of 15 miljoen of minder weet ik niet. Dat weet niemand precies. Wel weet ik dat Stalin zei dat wie één mens doodt, een moordenaar is, maar één miljoen doden, ja dan wordt het statistiek. Maar zeg mij eens, waarom kan iemand die een schurk is niet ook nog verstandige dingen zeggen? En zo dat het geval is, waarom zou je dat dan niet mogen vermelden?

 5. Sjors says:

  Zelf heb ik erg genoten van een film over Stalin van de BBC, gemaakt op basis van documenten uit de Russische staatsarchieven.
  http://www.go2war2.nl/artikel/1818/World-War-II-Behind-Closed-Doors.htm
  Daar interpreteert men o.a. dat Stalin de inval van de Duitsers niet zag aankomen en meer bezig was met de Amerikanen en de Engelsen, die hij niet vertrouwde.

  • Joke Mizée says:

   Zelf heb ik geleerd (op school had ik een leraar met een speciale interesse in Stalin) dat Stalin enorm heeft lopen lobbyen om Engeland en Frankrijk in beweging te krijgen, maar dat die inderdaad onbetrouwbaar bleken. Vergeet immers niet dat Hitler toen al flink bezig was met annexaties. De Russen zagen daar een groot probleem in, maar E&F keken weg en hielden zich afzijdig. De inval in Polen had precies het beoogde effect (nl. dat E&F wèl in de strijd tegen de nazi’s betrokken raakten). Inderdaad was het eerste wat hij deed het vermoorden van het britsgezinde gedeelte van de Poolse regering, en wisten de Britten dat.

   Misschien had Stalin niet zo 1-2-3 gedacht dat Hitler Rusland zèlf aan zou vallen, maar diens gedragingen binnen Europa zinden hem helemaal niet. Al in 1933 circuleerde er een door de Komintern gefinancierd boekje waarin de waarheid stond over de Duitse concentratiekampen, de jodenvervolgingen e.a. terreurdaden. En ook al draaide dat vnl. om p.r.-doeleinden, en was hij zelf geen haar beter, je kan niet zeggen dat hij de nazi’s over het hoofd zag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>