Europa kapot en bankroet

Der Spiegel meldde gisteren dat Spanje bijna failliet is: ‘Spanien taumelt Richtung Pleite,’ zo luidde de pakkende kop. Het lijkt wel of er een gedetailleerd scenario precies volgens de aanwijzingen wordt afgespeeld. Eerst Ierland, daarna Griekenland, vervolgens Portugal (wordt bijna nergens vermeld), nu dan Spanje en straks natuurlijk Italië en vervolgens Frankrijk. Wanneer de beursindexen stijgen, heeft dat waarschijnlijk te maken met al die hedge funds en andere gewetenloze speculanten die tegen de verschillende dominostenen lopen te gokken.

Hulp is in aantocht in de vorm van weer dikke stapels miljarden euro’s. Wat is een miljard nog vandaag? Als er iets duidelijk wordt is het wel dat Europa (de EU) net zo failliet is als een aantal lidstaten. Het is alleen wel merkwaardig dat in het Europa van vandaag staten niet bankroet worden verklaard, ook al zou dat boekhoudkundig moeten. Dat maakt het allemaal nog een beetje ingewikkelder. Maar tenslotte zal iemand de rekening moeten gaan betalen. U mag raden wie dat is.

Wie zich onder die omstandigheden er nog over verwondert dat er maar weinig Europeanen zijn die de EU (‘Europa’) een warm hart toedragen, is blind, naïef, dom of staat te liegen. Na twee Wereldoorlogen waarin de Europese beschaving ten grave is gedragen, was er met veel moeite en enthousiasme zowaar een nieuw Europa opgebouwd, dat in heel veel opzichten gelijkenis vertoonde met het Europa van vroeger. Dat nieuwe Europa, dat zich van de rest van de wereld onderscheidde door een zekere menselijkheid in het economische leven (het zogenaamde Rijnlandse Model) is sinds de val van de Berlijnse Muur moedwillig kapotgemaakt. Alles moest wijken voor het Neoliberalisme. We hebben gezien waar dat toe leidt.

Wat wij nu meemaken is de massale, georganiseerde plundering van de middenklasse en de arbeidersklasse in Europa. Al dat geld verdwijnt in de zakken van de rijken en machtigen (de heersende klasse). Vandaar dat jaar in jaar uit de kloof tussen arm en rijk toeneemt en dat het aantal miljonairs groeit.

Maar als we allemaal tenslotte straatarm zijn, ziek, gebrekkig, gereduceerd tot lompenprolariaat, heb je kans dat we ons eindelijk echte Europeanen zullen voelen. Dan zullen we allemaal aan elkaar gelijk zijn. En dankzij het bewust gebrekkige onderwijs zullen we in een nieuw Europees brabbeltaaltje met elkaar eenvudige gesprekjes kunnen voeren. Met een woordenschat van 300 à 400 woorden en een rudimentaire grammatica.

Leve Europa!

This entry was posted in Overpeinzingen, Vernielingen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Europa kapot en bankroet

  1. Reine jRagolo says:

    “Het Rijnlandse model”.
    Met de groeten van Ruud.

  2. Sjors says:

    We moeten leren van IJsland, waar ze harde maatregelen hebben genomen nav de economische crisis. De bankiers en hun politieke kompanen zitten daar in bak en de internationale geldwoekeraars hebben ze het land uigegooid. Dat is de enige manier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>