Jericho

Ongeveer 3500 jaar geleden veroverden de Israëlieten onder leiding van Jozua de stad Jericho. Gehoor gevend aan de hemelse opdracht om zes keer rondom de stad te lopen, terwijl zeven priesters op ramshorens bliezen, en om op de zevende dag zeven rondjes te lopen, ook weer onder begeleiding van het onheilspellende geluid van de ramshorens. Toen stortten de stadsmuren spontaan in. Zo konden Jozua’s troepen de stad binnentrekken en tot op de grond verwoesten. De voltallige bevolking werd uitgemoord en Jericho mocht nooit meer worden herbouwd.

Ziedaar het bijbelse beeld waarvan de Europese denktank LEAP2020 gebruik maakt in zijn laatste economisch-politieke rapport, dat op 19 juni werd gepubliceerd. De denktank publiceert al enkele jaren gedetailleerde maandelijkse rapporten met analyses en voorspellingen, die eigenlijk altijd juist blijken te zijn.

Jericho, dat is de wereld van dit moment, die op het punt staat in te storten als gevolg van zeven gebeurtenissen (als klaroenstoten op ramshorens) die volgens de opstellers van het laatste rapport in of voor september-oktober van dit jaar zullen gaan plaatsvinden:

1. De oorlog tegen Iran, die Israel en de VS al enige tijd lopen aan te kondigen

2. Hierdoor zal ook de burgeroorlog in Syrië oplaaien en overslaan naar Irak, hetgeen weer tot een invasie van de VS en of Israël zal leiden.

3. De oorlog in Afghanistan en de interventies van de VS en de NATO in Pakistan zullen geheel uit de hand lopen.

4. In de Arabische Golfstaten (GCC) zullen tijdens een ‘Arabische herfst’ de regeringen omver worden geworpen.

5. De VS-economie zal vanaf de zomer in een vrije val terechtkomen.

6. In de financiële centra Londen (City) en New York (Wall Street) zullen grote banken insolvent worden verklaard (wat recent in Spanje Bankia is overkomen).

7. De Fed en de centrale banken van Engeland en Japan zullen worden geconfronteerd met de zinloosheid van hun ‘quantitative easing’ en de handdoek in de ring moeten gooien.

Hierna zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.

This entry was posted in Overpeinzingen, Vernielingen and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Jericho

 1. reinejragolo says:

  Goedemorgen voorspeller, waar kan ik mijn aandelen nog in beleggen?

  • admin says:

   Voor beleggingsadvies verwijs ik graag naar ING of ABNAMRO, uitstekende banken, vooral sinds de staat ze heeft moeten overnemen!

 2. von stauffenberg says:

  Wat die Israëlieten dus onder invloed van geestverruimende middelen propagandeerden was vernielzucht,oorlog en genocide,jaloers als ze waren op de Assyriërs die dat alles wél waarmaakten.

 3. joosttibosch sr says:

  Laat ik bij de “muren van Jericho” toch altijd denken aan de eigenlijke bedoeling van het verhaal. Zelf maakte ik in Oost-Duitsland de “wonderlijke” val van de Berlijnse muur mee. En misschien mogen we ons ook nog eens verbazen over de val van andere zgn weer “onneembare muren”. Het is maar, hoe je zo’n oud verhaal interpreteert! En hoe de joods-christelijke traditie werkt. In ieder geval wordt zo’n verhaal dan wat minder angstaanjagend.

  • von stauffenberg says:

   Voor een stel rondzwervende nomaden als de Israëlieten was het veroveren van steden zuiver imperialisme.Hun zogenaamde religie bevatte nauwelijks autenticiteit en was in feite zelfverheerlijking en oorlogspropaganda.Gebeden werden afgesloten met ‘amen’, waarschijnlijk afgeleid van ‘Amen Ra’ de egyptische zonnegod.Sommige bijbeltexten zijn een [bijna] exacte vertaling van oud-Soemerische
   proza.In het middeleeuwse Europa was de Bijbel dan ook moeilijk te verkopen en men liet zich onder doodsdreiging ‘christianiseren’.Een vergelijk tussen de val van Jericho en de val van de Berlijnse muur is volkomen misplaatst.

   • admin says:

    Het gaat hier niet zozeer om wat er 3500 jaar gelden gebeurd is, maar om de vergelijking die het Laboratoire Européen d’Anticipation Politique heeft gemaakt. Bijbelse geschiedenis en de ware toedracht van wat er indertijd gebeurde, is een apart vak. En vergeet ook niet dat de Bijbel (en dus ook bijbelse geschiedenis) zich voor velerlei interpretatie leent. Zelfs de recente geschiedenis, zoals die van de Tweede Wereldoorlog, is niet eenduidig weer te geven. En hoe verder terug in de tijd, des te groter het aantal onbekende variabelen en grootheden, dus: des te onzekerder de interpretatie.

    Overigens is (West)-Europa gekerstend vanaf de late Oudheid-vroege Middeleeuwen. De kerstening was niet zozeer gebaseerd op de Bijbel, als wel op het evangelie. De Bijbel werd niet gelezen (de meeste Europeanen konden trouwens niet eens lezen), hoogstens voorgelezen tijdens de mis. Hoofdzakelijk NT en van het OT bij mijn weten vooral Genesis. Bij de kerstening probeerden de evangelisten aan te knopen bij ideeën en voorstellingen die al onder de bevolking leefden. Vandaar de fusie van Christelijke en heidense feesten (Kerstmis, Pasen) en de bouw van kerken op de ruïnes van verwoeste heidense tempels of bij heilige eiken en dergelijke.

    • von stauffenberg says:

     Met het ‘verkopen van de bijbel’ heb ik ook bedoeld het verkondigen van het evangelie [het was niet letterlijk bedoeld].Bovendien ben ik van mening dat wetenschappelijk onderzoek wel degelijk een juiste interpretatie van het OT kan benaderen.Zo is gebleken dat het gebruik van het entheogene drug Dimethyltyptamine, dat gewonnen wordt uit o.a.de Acacia-struik [die groeit/groeide in het woongebied van de Israëlieten], de gebruiker ervan precies het zelfde soort ‘openbaringen’ bezorgt als in het OT wordt omschreven.Verder is, gezien de wetenschappelijke benadering van religie, het boek ‘Shamans,sorcerers and saints’ van B.Hayden misschien interessant, waarin ook een hoofdstuk is gewijd aan de Israëlieten.

     • admin says:

      Daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Met behulp van hedendaagse wetenschappelijke kennis en methoden is het inderdaad mogelijk sommige vragen te beantwoorden. Maar hoe verder je in de tijd teruggaat, des te groter het aantal vraagtekens. Daarbij komt nog dat je, door gebrek aan concrete kennis, ook dikwijls niet eens de juiste vragen kunt stellen, om de eenvoudige reden dat je niet kunt beseffen dat je die bepaalde vragen zou moeten stellen (en dus beantwoorden) om de ‘ware’ toedracht te kunnen reconstrueren. Wat u aansneed is dus volgens mij eerder een wetenschapstheoretisch vraagstuk.

 4. von stauffenberg says:

  Dat zal even wennen worden om, zodra die voorspellingen van het LEAP2020 zijn uitgekomen, als ‘lompenprolariaat’ naar voetbal te gaan kijken.Dan belanden wij allen op het niveau van de familie van Orange.Dieper kan men niet zinken.

 5. Ik zou de heren “Who wrote the Bible?” van Richard Elliott Friedman aanraden. Een uitstekende onderzoek en naslagwerk naar de oorsprong en tot stand koming van de Bijbel. Een openbaring kan ik u al wel vertellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>