Toevallig

Onlangs heeft de Nederlandse staat, via een van zijn organen (Bureau Jeugdzorg) beslag laten leggen op de tegoeden die toebehoren aan Arend Zeevat, hoofdredacteur van argusoog. Deze website heeft in het verleden veel gepubliceerd over Bureau Jeugdzorg. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is niet bepaald vleiend. Jeugdzorg blijkt een organisatie die de wet aan haar laars lapt, waar misstanden ten hemel schreiend zijn, en die meedogenloos optreedt tegen iedereen die erover schrijft.

Onlangs werd de populaire dissidente site klokkenluideronline door toedoen van het neefje van Bram Moszkowicz aangevallen. Bram zijn neefje, ook advocaat, maar lang niet zo succesvol als zijn bekende oom (en dat is mild uitgedrukt), won zijn eerste zaak en mocht beslag leggen op alle tegoeden van hoofdredacteur Micha Kat van klokkenluideronline. Slechts ternauwernood, dankzij kunst- en vliegwerk en de hulp ven velen, kon de site in de lucht blijven.

Onlangs werd de dissidente site prorepublica uit de lucht gehaald. De gelijknamige vereniging is failliet verklaard. Reden: de site zou het auteursrecht hebben geschonden door te linken naar de inhoud van enkele hoofdstedelijke kranten.

Enkele jaren geleden werd een poging gedaan de dissidente site Kleintje Muurkrant uit de licht te halen. Ook via een agressieve procedure met beslaglegging.

Het is wel toevallig dat de paar sites die in Nederland werkelijk alternatief nieuws brengen, nieuws dat de gevestigde orde in een minder rooskleurig daglicht stelt, dat uitgerekend die sites het mikpunt worden van obscure clubjes en een bepaald soort advocaten.

Ik geloof dat alleen anarchiel voorlopig nog niet is aangepakt.

This entry was posted in Domheden, Drieste acties, Het ligt toch anders, Verleidingen van de macht and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Toevallig

  1. reinejragolo says:

    “Die meedogenloos optreedt tegen iedereen die er over schrijft”

    Ik neem aan dat iedereen alleen personen zijn die iets op hun kerfstok hebben.

    • admin says:

      “Jeugdzorg blijkt een organisatie die de wet aan haar laars lapt, waar misstanden ten hemel schreiend zijn, en die meedogenloos optreedt tegen iedereen die erover schrijft.” Het voorlaatste woord verwijst naar de misstanden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>