Recht en krom

Vandaag, 19 november, moest Micha Kat zich in Den Haag voor de Raadskamer verantwoorden voor een publicatie op zijn website Klokkenluideronline. Hij zou de voorwaarden hebben geschonden waarop hij enkele weken geleden in vrijheid werd gesteld na een verblijf in de gevangenis van drie maanden. Een van die voorwaarden was dat Kat zich op generlei wijze zou uiten ten aanzien van zijn kwelgeest Y.M., het neefje van de bekende strafpleiter en zelf ook advocaat (te Utrecht).

Onlangs publceerde Kat een bijdrage van mij op zijn site, die ik aanvankelijk onder pseudoniem had geschreven. Binnen een uur meldde Y.M. dit per mail aan N.V., de vrouw die optreedt als Officier van Justitie in de zaak tegen Kat. Prompt werd Kat te kennen gegeven dat hij zich diende te verantwoorden voor de Raadskamer.

Vandaag vertelde Micha Kat mij dat kort voor de zitting een kleine man op hem af stapte, die een rolkoffertje voortsleepte. Deze man maakte zich bekend als ‘Y’ en wenste hem succes bij de zitting. Vreemd, nietwaar? Ná de zitting, waar Y.M. uiteraard zelf niet bij aanwezig was, zat Kat in de kantine van het gerechtsgebouw een kopje koffie te drinken. Op dat moment zag hij opnieuw Y.M. op zich afstappen, nu evenwel gehuld in een togaatje, compleet met befje. Wederom nam Y.M. het woord. Nu beet hij Kat toe dat deze, krachtens een rechterlijke uitspraak, zich niet op minder dan 100 meter afstand van Y.M. mocht bevinden!

Wat is hier aan de hand? Welk spel wordt hier gespeeld? Wat deed Y.M., die het volgens volgens sommigen helemaal niet zo druk heeft, opeens in Den Haag?

This entry was posted in Drieste acties and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>