Een minister liegt niet, een rechter ook niet

Enige tijd geleden verklaarde Ivo Opstelten, ‘Minister van Veiligheid en Justitie’, voor de camera: ‘een minister liegt niet.’ Wat hij met deze regenteske uitspraak bedoelde was niet, dat een minister altijd de waarheid spreekt. Dat is immers aantoonbaar niet het geval. Ministers liegen alsof het gedrukt staat. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ministers (het zijn immers politici) meer en vaker liegen dan gewone burgers. Maar de leugens die ze uitkramen hebben de status van waarheid. Wanneer achteraf de leugen wordt aangetoond, verschuilen ministers zich, als ware regenten, achter de  uitvlucht van ‘voortschrijdend inzicht.’ ‘Met de kennis van nu’ in de woorden van voormalige voorzitter van de ministerraad Balkenende.

Opstelten had dus in een bepaald opzicht wel gelijk met zijn uitspraak.

Vandaag, 23 november, bepaalde de Utrechts rechtbank dat de ‘liegende rechter’ Westenberg en zijn kornuit Kalbfleisch niet schuldig waren aan meineed en niet hadden gelogen. Er zou niet voldoende bewijs zijn. Maar er is een karrevracht aan bewijs dat de heren wél hebben gelogen. Herhaaldelijk en grof gelogen.

Maar nu is dus officieel bepaald dat rechters, evenals ministers, NIET kunnen liegen. Ook al liegen zij, dan liegen zij niet.

U en ik kunnen liegen, rechters en ministers niet.

Nederland is een bijzonder land.

This entry was posted in Creatieve oplossingen, Domheden, Drieste acties, Overpeinzingen and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Een minister liegt niet, een rechter ook niet

  1. reinejragolo says:

    Van de karrevracht aan bewijs blijft alleen een getuigenis van een ex-echtgenote staan.
    Dat is me inderdaad te mager.

    • admin says:

      Zoals ik schreef: een karrevracht aan bewijs. De zaak is begonnen met Westenberg, van wie onomstotelijk vaststaat dat hij systematisch loog. Zijn makker Kalbfleisch verloochende hem gelijk Judas en loog over de vriendschap. Uw kennis van de affaire schiet duidelijk te kort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>