Complotdenkers denken tenminste na

Wie dezer dagen durft te twijfelen aan de waarheid zoals die wordt voorgeschoteld door pers, radio en tv, wordt al gauw weggezet als ‘complotdenker’. Een handige kwalificatie, want dat betekent dat zo iemand niet meer serieus genomen hoeft te worden. Op verjaardagsfeestjes, op het werk en in het café is er niemand die met zo’n ‘complotdenker’ wil spreken.

Een ‘complotdenker’ is feitelijk niets anders dan de moderne versie van een ketter. Zoals u weet, waren ketters lieden die twijfelden aan de juistheid van de leer die door de Paus werd verkondigd. Tussen haakjes, Nederland is ooit gesticht door ketters.

Toen de Sovjet-Unie nog bestond, werden burgers die twijfelden aan de juistheid van de socialistische leerstellingen bespot, vervolgd, opgesloten en uitgeroeid. Dissidenten werden zulke mensen in het ‘Westen’ genoemd. Ze werden destijds bewonderd en bewierookt en als helden vereerd door dezelfde persorganen, tv- en radioprogramma’s die in onze dagen hun pijlen richten op ‘complotdenkers’.

‘Complotdenkers’ zijn in feite hedendaagse dissidenten en ketters. Het zijn in elk geval ‘denkers’, hetgeen van hun critici niet gezegd kan worden. De meeste mensen denken immers helemaal niet na. Daar zijn ze te lui en te gemakzuchtig voor. En te laf. Denken is sowieso een bezigheid die de meeste mensen afschrikt.

Wie nadenkt, brengt zichzelf en zijn familie en vrienden in moeilijkheden.

This entry was posted in Het ligt toch anders, Overpeinzingen and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Complotdenkers denken tenminste na

 1. P.S.M. Welbergen says:

  Was het niet eene C. Jung, die lang geleden, al zeide, de meeste mensen denken niet, dat is te moeilijk. Geen citaat, edoch een weergave in eigen bewoording maar de moeite waard.

  • admin says:

   Ik ben weliswaar geen zielkundige, maar geloof zeker dat Jung dat gezegd zou kunnen hebben. Alles keert nu eenmaal altijd weer en uiteindelijk wordt alles steeds opnieuw gezegd en het wiel telkens opnieuw uitgevonden. Ik geloof dan ook niet in vooruitgang.

 2. Anarchocom says:

  Ben ik nu complotdenker?
  Ik vraag mij hardop af of kapitalisme nog wel gerechtvaardigd kan worden. Ik wordt voor gek verklaard en mensen zien mijn zienswijze niet zitten.
  Maar klaarblijkelijk denk ik wel na…

  Zou ik dan toch gelijk hebben?

 3. Reinjohn says:

  Het vinden van de waarheid is een heidens karwei. Het beste ware het, indien men zich bij deze zoektocht bedient van de zgn. wetenschappelijke methode. Bij complotdenkers, zo heb ik geconstateerd, gaat de fantasie soms nog wel eens met hen op de loop. Niets ernstigs natuurlijk, maar het doorgronden en beschrijven van de werkelijkheid stelt hoge eisen aan de objectiviteit. Het was Aristoteles zelf die de mens, lang geleden, reeds lessen in de logica gaf. Wij zijn maar al te snel geneigd om de werkelijkheid door een roze bril te bezien en er een verhaal bij te verzinnen dat netjes aansluit bij ons wensdenken.

  • admin says:

   Niemand heeft de waarheid in pacht, ook ‘complotdenkers’ niet. Waar zij echter dikwijls mee te maken hebben, is de absolute onwil van de meerderheid, om bepaalde feiten te aanvaarden en die te betrekken in een logisch sluitende argumentatie. Mij valt op dat onwelgevallige feiten juist zo vaak terzijde worden geschoven door aanhangers van officiële en gesanctioneerde complottheorieën, zoals de VS-regeringsversie van de gebeurtenissen van 11 september 2001.

 4. Placitus says:

  Dat iets buiten iemands voorstellingsvermoging ligt, zegt helaas niets over de waarheid.

  Dit is ook niet de precieze definitie van “fantasie”. Dat wou ik even kwijt.

  Wat eerder met de mensen, complotter danwel bunker, op de loop gaat, is het morele realiteit waarin ze leven, en de gepaarde emotie.

 5. Anarchocom says:

  “Just because you’re paranoid, doesn’t mean they’re not after you!” – J. Rauhofer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>