Oneigenlijke belastingen

Nu de Nederlandse satrapen van hun bazen in de Europese Commissie het stricte consigne hebben gekregen om op alles en nog wat te bezuinigen, wordt het geld schaars. Naarstig wordt gezocht naar manieren om de staatsinkomsten te verhogen. Maar met een gemiddelde belastingdruk van 75% is dat niet gemakkelijk. Waar valt nog iets de halen?

Alleen bij die mensen die liever niet met de trein reizen (sinds de privatisering op bevel van de Europese Commissie te duur, te gevaarlijk, te ongeriefelijk en onbetrouwbaar) en die daarom de auto kiezen.

Vorig jaar 1,4 miljoen boetes voor te hard rijden, een verdubbeling ten opzichte van 2011. Daarmee harken de satrapen in Den Haag via het ‘Centraal Justitieel Incassobureau’ naar schatting een miljard euro binnen. Dat geld is hard nodig, want de kosten blijven maar stijgen voor bijvoorbeeld de JSF, die wel gekocht móet worden, anders worden de opperbazen in Washington boos, en dat zou weer betekenen dat de Shell geen kansen maakt op een deeltje van de buit straks in Mali of Syrië.

Goedbeschouwd zijn verkeersboetes een vorm van belasting. Maar wel een belasting die niet gelijkmatig wordt geheven. Je kunt het ook anders zien. Wie NIET te hard rijdt, ontduikt feitelijk de belastingen.

De Nederlandse staat ondergraaft zijn eigen legitimiteit.

This entry was posted in Drieste acties, Verleidingen van de macht, Vernielingen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>