Domme blondjes

Stel, je bent tot premier, sorry, voorzitter van de ministerraad gebombardeerd in Nederland en je hebt je kabinet van nonvaleurs, lanterfanters en ijdeltuiten min of meer compleet. Maar dan kom je plotseling tot de ontdekking dat je er geen vrouwen in hebt opgenomen. Wat te doen? Dan put je uit het enorme reservoir van domme blondjes dat nu zich eenmaal altijd in de buurt van de centra van de macht bevindt. Nu ja, macht, de Nederlandse regering is slechts een verzameling zwakbegaafde uitvoerders van besluiten van de EU-commissie, zeg maar van Barroso en Van Rompuy. (Dus het gaat niet echt om macht maar om afgeleide macht: Drs. Rutte heeft ongeveer evenveel macht als zijn voorganger dr. Arthur Seyss-Inquart).

Een van die domme blondjes is dan ene dr. Jet Bussemaker. Ze mag dan wel gepromoveerd zijn (cum laude nog wel), maar aan de Universiteit van Amsterdam tijdens de jaren 1990, toen overal kwistig werd rondgestrooid met de kwalificatie cum laude. En ze is gepromoveerd in de ‘politieke en sociaal-culturele wetenschappen’, feitelijk een tak van bedrijvigheid die met wetenschap niet zo veel te maken heeft.

Uitgerekend die mevrouw wil dat schoolbesturen voortaan een eed afleggen om zo de garantie te krijgen dat de dames en heren bestuurders hun taak naar behoren en gewetensvol vervullen. Dr. Seyss-Inquart wilde indertijd een loyaliteitsverklaring van studenten en hoogleraren om de garantie te hebben dat ze hun taken naar behoren en gewetensvol vervulden en zich niet tegen de bezetter zouden keren. Dat heeft maar weinig geholpen indertijd.

Een regering van uitvoerders die geen werkelijke macht hebben, gaat zich bezighouden met bijzaken en onbenulligheden. Ik ben bang dat die mevrouw Bussemaker vooral zichzelf voor de gek probeert te houden.

This entry was posted in Domheden, Gelijkenissen, Overpeinzingen, Verleidingen van de macht and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Domme blondjes

  1. knutselsmurf says:

    Gezien de moeite die je doet om de geloofwaardigheid van Jet Bussemaker onderuit te halen, heb je zelf niet veel vertrouwen in je argumenten.
    Terecht :-)

  2. riksu says:

    Ze hebben het voordeel dat ze vaak heel lekker zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>