Op weg naar het Volksfront

Op 26 april 1936 vond de eerste ronde plaats van de Franse parlementsverkiezingen. Hierbij werd de basis gelegd voor een nieuw soort coalitie, namelijk van alle linkse partijen, inclusief de communisten. Na de tweede ronde op 3 mei bleken zij de meerderheid te hebben gehaald in de Chambre des Députés (totaal 608 zetels). Aldus werd het Front Populaire (Volksfront) gevormd, een coalitie van Sociaal-democraten (SFIO, Section Française de l’Internationale Ouvrière, Franse sectie van de arbeidersinternationale), communisten, radicalen en een paar kleinere groeperingen, onder leiding van de socialist Léon Blum.

De samenstelling van deze coalitie was pas mogelijk geworden nadat Stalin, als leider van de Communistische Internationale (Comintern), opdracht had gegeven aan de communistische partijen in de wereld om hun zelf opgelegde politieke isolement vaarwel te zeggen teneinde de opmars van het fascisme te keren.

Juist in Frankrijk waren fascistische bewegingen en partijen opvallend sterk. De belangrijkste was de Action Française en haar jeugdbeweging, de Camelots du Roi, ruwweg te vergelijken met de SA. Andere bewegingen waren Croix-de-Feu (vuurkruis), en de Francisten. In 1934 had het maar een haartje gescheeld of de fascisten hadden de macht gegrepen na een grote demonstratie die feitelijk een straatoorlog was geworden.

Door de overwinning van het Volksfront werd het Franse fascisme inderdaad de pas afgesneden. De regering van Blum voerde de 40-urige werkweek in, alsmede betaalde vakanties voor de werknemers. De zomer van 1936 werd Frankrijk overspoeld door vakantiegangers en dagjesmensen die zich merendeels overgaven aan onschuldig vermaak.

Het kabinet-Blum was evenwel, afgezien van de verbetering van de levens van arbeiders en ambtenaren, een mislukking. In juni 1937 moest de regering haar ontslag indienen.

This entry was posted in 75 jaar geleden and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>