Oude universiteiten

Op 28 april 1611, vierhonderd jaar geleden, werd in Manila door de Dominikanerorde de Universidad Santo Tomás opgericht. Daarmee is het de oudste universiteit van de Filippijnen en de oudste van Azië. Drie jaar ouder dan de universiteit van Groningen en ouder dan de oudste universiteit van de VS (Harvard). In Nederland is de Leidse universiteit de oudste (1575), maar die is weer jonger dan de oudste van Latijns Amerika, de universiteit van Lima (1551).

Hoe ouder een universiteit, des te meer prestige, althans bij ceremoniële aangelegenheden. In de VS zijn de universiteiten, vooral voor sportdoeleinden, regionaal verdeeld. In de SEC, de South Eastern Conference, bijvoorbeeld, geldt de University of Florida te Gainesville (UofF) als de oudste (1853). Maar dat is niet altijd zo geweest. In feite dateert de UofF pas uit 1906, en is daarmee niet zo oud als sommige oorspronkelijk ‘zwarte’ instellingen in de SEC. Bij belangrijke academische ceremonies in de SEC, waarbij de volgorde in het cortège van rectoren wordt bepaald op basis van anciënniteit van de instelling, moest de rector (‘president’) van de UofF steevast achter enkele zwarte rectoren lopen. Als de racist die hij was (de zaak speelde nog vóór de Tweede Wereldoorlog), ergerde hij zich hier geweldig aan.

Daarom gaf hij zijn mensen opdracht om te bewijzen, onverschillig hoe, dat de werkelijke oprichtingsdatum van de University of Florida ouder was dan die van willekeurig welke zwarte instelling. Tenslotte vond iemand een documentje, waaruit bleek dat in 1853 een schoolmeester toestemming had gekregen in Gainesville een kostschool voor meisjes op te richten. Maar zodra hij het geld hiervoor had ingezameld, verdween deze ondernemer met de poet. Die meisjesschool is er nooit gekomen. Op basis hiervan kon echter de getergde rector de anderen in de SEC ervan overtuigen dat zijn universiteit de oudste was. De nooit opgerichte meisjesschool moest volgens hem worden beschouwd als directe voorloper van de University of Florida. De rector mocht voortaan voorop lopen in de cortèges.

Er is evenwel geen enkele reden om aan te nemen dat de Universidad de Santo Tomás gebruik heeft moeten maken van dubieuze trucs om als de oudste universiteit van Azië te worden beschouwd. Wij geloven de universiteit op haar woord!

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>