Een Romeins theater in Zaragoza

Door Jurriaan van Wessem

In het weekend van 28 en 29 april 1972 heerst grote opwinding onder archeologen in Spanje. Bij de aanleg van een parkeergarage voor een bankgebouw in het centrum van Zaragoza stuit de aannemer op een deel van een ondergrondse tribune. ‘Is er een Romeins theater in Zaragoza ontdekt?’ kopt de Heraldo de Aragón op 30 april op de voorpagina. Professor Antonio Beltrán Martínez laat de lezer weten dat er sprake is van een vondst van groot belang.

Wetenschappers komen naar de hoofdstad van Aragon om te kijken in de bouwput. Spontaan wordt besloten om de aanleg van de ondergrondse garage stop te zetten. Nooit wilde iemand geloven dat er in een belangrijke stad als Caesaraugusta geen theater zou zijn geweest, maar er bestonden bronnen noch andere indicaties dat dit wel het geval was. Archeologen hadden wel Romeinse scheepswerven en stadsmuren getraceerd, maar een omvangrijk gebouw als een theater ontbrak tot dat weekend in de plattegrond van de Romeinse stad aan de Ebro.

De vondst is stom toeval. In dertig jaar tijd is het theater aan de oppervlakte gebracht, waarbij een heel huizenblok moest worden afgebroken. Het theater stamt uit de eerste eeuw en had een capaciteit van zesduizend plaatsen, en een diameter van 105 meter. Na de verovering van de stad door de moslims in de zevende eeuw werd een belangrijk deel van de toneelmuren afgebroken, waarbij de stenen als bouwmateriaal dienden voor moskeeën en andere openbare gebouwen. In de tiende eeuw werd op het theater een woonwijk gebouwd als gevolg van de toenemende bevolking.

Nadat de christenen in de 12e eeuw de stad weer in handen kregen, werd op deze plek een kerk gebouwd. En zo verdween het theater van Zaragoza een paar meter onder het aardoppervlak. Zeven eeuwen later werd boven de tribunes een belangrijke straat aangelegd met kantoren en bankgebouwen. De behoefte aan een ondergrondse parkeergarage zorgde in 1972 voor de ontdekking.

Het theater is in drie fasen opgegraven en nu bijna in zijn geheel te bezichtigen. Het is slechts toegankelijk via de voordeur van een oud woonhuis, dat inmiddels is omgetoverd tot een museum. Daar zijn luchtfoto’s te zien uit de jaren voor de ontdekking. Uit niets valt af te leiden dat er zich onder de woonwijk een groot theater zou bevinden.

Archeologen hadden opeens de smaak te pakken en vonden op een steenworp van het theater op tien meter onder de grond ook een Romeins badhuis. Tegenwoordig is het vers opgegraven theater een van de grootste attracties van Zaragoza.

This entry was posted in Ontdekkingen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>