30 april…

Uitgerekend op de dag dat Hitler zelfmoord pleegde, viert Nederland ‘koninginnedag.’ Tot 1948 vierde Nederland (uiteraard met een onderbreking van vijf jaar) de verjaardag van het staatshoofd (Wilhelmina) op 31 augustus, haar geboortedag. Wilhelmina’s dochter Juliana was geboren op 30 april, dus het lag voor de hand om vanaf 1949 ‘koninginnedag’ op die datum te vieren.

Hoewel, gezien het wispelturige karakter van het Nederlandse weer in de lente was het met het oog op ontspannen feestelijkheden (waarbij lekker weer eigenlijk onontbeerlijk is), misschien verstandiger geweest om ‘koninginnedag’ op 31 augustus te blijven vieren.

Of was er misschien een andere reden om ‘koninginnedag’ te verhuizen van het eind van de doorgaans warme maand augustus naar het vaak gure einde van april? Daarbij kan gedacht worden aan de verkiezingen van 7 juli 1948, waarbij de Communistische Partij van Nederland 400.000 stemmen veroverde (8%) en daarmee de vijfde partij werd, met 8 zetels in de Tweede Kamer. In die tijd was de communistische krant De Waarheid een van de grootste van het land, met een oplage van 135.000 in 1948.

De Koude Oorlog was net ongeveer begonnen. De communistische staatsgreep in Praag in februari lag nog vers in het geheugen. In Nederland zat bij velen de angst voor het communisme er goed in, en die angst werd nog eens vakkundig aangewakkerd door de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst), opgericht in 1949. In dat jaar werd ook het publicatieverbod op De Telegraaf opgeheven, waardoor de communistenvreters er nog een geducht wapen bij kregen.

In dit licht was de beslissing om ‘koninginnedag’ op 30 april te vieren een uiterst handige zet. Na de bevrijding was in Nederland 5 mei ook een feestdag geworden, voorafgegaan door de plechtige dodenherdenking op 4 mei.

Door de keuze voor 30 april werd het de communisten (en socialisten) volstrekt onmogelijk gemaakt om 1 mei als feestdag in te voeren. Er moest namelijk wel een goede reden zijn om die datum niet als feestdag te hebben. Per slot van rekening was toen al in bijna alle Europese landen de eerste mei een nationale feestdag.

Zou ‘koninginnedag’ sinds 1948 dus feitelijk een koude-oorlogsfeestdag zijn? Eigenlijk zijn er maar twee landen in de wereld waar 1 mei GEEN feestdag is: Nederland en de VS. Aangezien Beatrix haar verjaardag ook viert op 30 april, zal er wel nooit meer sprake zijn van 1 mei als feestdag in Nederland.

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>