Eindelijk in Addis Abeba

Op 5 mei 1936 maakten Italiaanse troepen onder bevel van generaal Pietro Badoglio hun intocht in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Daarmee kwam een einde aan de Tweede Italiaans-Abessijnse oorlog die in 1935 was begonnen met de Italiaanse aanval op Abessinië, zoals Ethiopië toen werd genoemd.

De strijd was door de Italianen met inzet van hun hele moderne arsenaal gevoerd. Zij zetten vliegtuigen in, die de lokale bevolking bestookte met bommen en gifgas. De ongelijke strijd werd dan ook vrij snel gewonnen.

De Italiaanse leider Mussolini was buitengewoon in zijn nopjes met de verovering van Abessinië. Eindelijk had Italië een groot koloniaal rijk opgebouwd, bestaande uit Libië, de Dodekanesos (Rhodos en omliggende eilanden), Eritrea, Abessinië en Somaliland. In toaal meer dan 3 miljoen vierkante kilometer.

De Italianen hadden een appeltje te schillen met de Ethiopiërs vanwege de vernederende nederlaag die zij bijna 40 jaar daarvóór bij Adwa (Adua) hadden geleden. Daar werd op 1 maart 1896 een Italiaanse expeditiemacht van 16.000 man door een meervoudige overmacht in de pan gehakt.

Duizenden Italianen en Eritrese Askari’s werden afgeslacht. Bijna 10.000 man vielen levend in handen van de vijand, waar hun een verschrikkelijk lot wachtte. De Italiaanse officieren werden gecastreerd en van de Askari’s werden de rechterhand en de linkervoet afgehakt. Aldus verminkt moesten ze maar zien hoe ze weer thuis kwamen.

Lang hebben de Italianan niet van hun verovering kunnen genieten. In 1941 werden ze al verdreven door de Engelsen.

This entry was posted in 75 jaar geleden and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>