Tag Archives: economie

Jericho

Ongeveer 3500 jaar geleden veroverden de Israëlieten onder leiding van Jozua de stad Jericho. Gehoor gevend aan de hemelse opdracht om zes keer rondom de stad te lopen, terwijl zeven priesters op ramshorens bliezen, en om op de zevende dag … Continue reading

Posted in Overpeinzingen, Vernielingen | Tagged , , , , , | 10 Comments

Lang leve Griekenland

Velen buiten Griekenland denken dat de Grieken de problemen die hun land doormaakt, zélf hebben veroorzaakt. Eén ding is zeker: de grote meerderheid van de Grieken wil gewoon met rust gelaten worden en dat hebben ze altijd gewild. Het zijn … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen, Uncategorized | Tagged , , , | 16 Comments

Vrije markt

De bazen van de EU hebben de mond vol van begrippen als vrije markt, openheid, transparantie en concurrentie. De economische politiek van de lidstaten wordt geacht zich te houden aan de richtlijnen die vanuit Brussel worden gedecreteerd. Zo niet, dan … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , | 6 Comments

Bilderberg en de crisis van het kapitalisme

In de jaren tachtig van de 20ste eeuw werd overal gerept van de crisis en het onafwendbaar naderbij komende einde van het ‘reëel bestaande socialisme’ in de Sovjet-Unie en Oost-Europa. De provocerende vraag die Andrei Amalrik in 1969 stelde: ‘Haalt … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , | 1 Comment

Ethische huishouding (Moral Economy)

In 1971 publiceerde het gerespecteerde Engelse historische tijdschrift Past&Present een artikel van E.P. Thompson getiteld ‘The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century’. Aan de hand van een onderzoek naar het gedrag van de ‘consument’ in reactie … Continue reading

Posted in Domheden, Overpeinzingen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Zwendel op hoog niveau

De Nederlandse regering laat zich uiteraard ringeloren door de grote baas in Washington. Bijvoorbeeld waar het gaat om de aanschaf van een nieuw vliegtuig voor de luchtmacht. De regering heeft zich al min of meer vastgelegd voor de JSF, ook … Continue reading

Posted in Domheden, Overpeinzingen, Uncategorized | Tagged , , , , | 6 Comments

Luister goed naar deze man

Nigel Farage is volgens mij een van de beste redenaars van dit moment. ‘Konkurrenzlos gut’ zoals de Duitsers zouden zeggen. En het bijzondere aan Farage is dat hij nog zinnige dingen zegt. En raak geformuleerd.

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen, Vernielingen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Armoede in de VS

In 1890 publiceerde de in Denemarken geboren fotograaf Jacob Riis een boek met foto’s over de onderklasse in de VS: How the Other Half Lives. Het waren onthutsende foto’s die een schok teweeg brachten bij de ‘andere helft’ van de … Continue reading

Posted in Het ligt toch anders, Overpeinzingen | Tagged , , | Leave a comment

Hellenophoben

Bijna tweehonderd jaar geleden werd in het ontwikkelde deel van Europa heel anders gedacht over Griekenland en de Grieken dan nu. Toen, in 1822, waren duizenden verlichte intellectuelen in West-Europa bevangen door een ware sympathie voor de lijdensweg van de … Continue reading

Posted in Domheden, Gelijkenissen | Tagged , , | Leave a comment

Neoliberaal schipperen

Edith Schippers, de mevrouw die op dit moment het papierwerk van het ‘Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ mag ondertekenen als ‘Minister’ is zeker niet het slimste meisje van de klas. Anders ga je natuurlijk niet een nepwetenschap als ‘politicologie’ … Continue reading

Posted in Domheden, Drieste acties, Verleidingen van de macht, Vernielingen | Tagged , , , , | 1 Comment