Tag Archives: nazi’s

Het nieuwe Oostfront heet Mali

In 1941 meldden zich de eerste Nederlandse vrijwilligers aan voor de strijd tegen het bolsjewisme. De toenmalige regering in Den Haag beschouwde het bolsjewisme als een vorm van terreur. Bolsjewieken waren gewoon terroristen, althans in de ogen van

Posted in Domheden, Drieste acties | Tagged , , , , | Leave a comment

Censuur is zinloos

Deze site blijft belaagd worden vanwege een artikel van 25 november 2012. Dat stuk is offline gehaald en wordt nu hieronder opnieuw gepubliceerd. Waarde lezer: met uw belastinggeld worden blijkbaar sites wegens onwelgevalige stukken belaagd. Dat is nog niet het … Continue reading

Posted in overheidsterreur | Tagged , , | Leave a comment

Domme blondjes

Stel, je bent tot premier, sorry, voorzitter van de ministerraad gebombardeerd in Nederland en je hebt je kabinet van nonvaleurs, lanterfanters en ijdeltuiten min of meer compleet. Maar dan kom je plotseling tot de ontdekking dat je er geen vrouwen

Posted in Domheden, Gelijkenissen, Overpeinzingen, Verleidingen van de macht | Tagged , , | 2 Comments

Nog iets over de zakenprins

Over wijlen de vader van het tegenwoordige Nederlandse staatshoofd is al het een en ander geschreven. De eerste die het aandurfde om iets anders dan een lofzang te publiceren was Wim Klinkenberg, journalist bij de communistische krant De Waarheid, die … Continue reading

Posted in Creatieve oplossingen, Getuigenissen, Het ligt toch anders, Uncategorized | Tagged , , , , , | 6 Comments

Hypocriet gekef over Rauter

Bob Ruers, voormalig priester in spe, vervolgens advocaat en tegenwoordig lid van de Eerste Kamer voor de SP, heeft bezwaar gemaakt tegen een kanttekening bij de nieuwe politiewet. Een collega-lid van de Eerste Kamer (CDA) Wopke Hoekstra, had zich laten … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , | 19 Comments

Hitler in de mode

Het moet onderhand wel eens opschieten met de verwijdering van de Syrische president Assad. Totnutoe zijn alle trucs van het ‘Westen’ mislukt. De door de NATO en de VS betaalde en bewapende ‘opstandelingen’ slagen er maa niet in om de … Continue reading

Posted in Drieste acties, Gelijkenissen, Overpeinzingen | Tagged , , , , , | 11 Comments

Anti-terreurwetten

‘Voorlopig worden de artikelen […] van de grondwet […] buiten werking gesteld. Bijgevolg zijn beperkingen van de persoonlijke vrijheid, het recht op vrije meningsuiting met inbegrip van de persvrijheid, het recht van vereniging en het recht van vergadering, beperkingen van … Continue reading

Posted in Drieste acties, Gelijkenissen, Overpeinzingen, Verleidingen van de macht, Vernielingen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Democratie, Führerprinzip en Democratisch Centralisme

Democratie. Een mooi woord voor een mooi concept. In 1789 verscheen het plotseling op het toneel in Parijs: Democratie! Heel wat mensen hebben hun hoofd moeten verliezen eer Frankrijk zich een democratie mocht noemen. Toen kwam Napoleon en maakte er … Continue reading

Posted in Creatieve oplossingen, Overpeinzingen | Tagged , , , | 6 Comments

Een lastig dilemma

Veel dank voor de reacties op het stuk ‘Een leger van niks, een “beschaving” van niks’, over de wildplassende soldaten van een elite-eenheid van de VS-strijdkrachten. Het gedrag van VS-soldaten in de delfstoffenrijke Derde Wereldlanden waar ze naar toe worden … Continue reading

Posted in Overpeinzingen, Uncategorized | Tagged , , , , | 1 Comment

Extraterritorialiteit

De Nederlandse staat beschouwt zich als soeverein. Dat beginsel is verankerd in de grondwet. In Nederland geldt de Nederlandse wetgeving, zeker op het gebied van civiel recht en strafrecht. Op economisch gebied is de situatie wat schimmiger als gevolg van … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , , , | 2 Comments