Category Archives: Getuigenissen

Eurozaakjes

Die jongen van Dijsselbloem. Tot voor kort mocht hij nog gelden als ‘Senkrechtstarter,’ zoals dat in het Duits zo treffend wordt genoemd. Maar sinds dat besluit om de Cypriotische bankklanten te knippen en te scheren (inmiddels weeral teruggedraaid) zou je … Continue reading

Posted in Getuigenissen, Overpeinzingen, Uncategorized | Tagged , , | 1 Comment

Los americanos

Toen ik enige tijd geleden in een taxi stapte, vroeg de chauffeur of ik soms familie was van Piero, de Argentijnse zanger die in de jaren 1970 triomfen vierde. Nee, ik ben geen broer of neef van Piero. Jammer, want … Continue reading

Posted in Getuigenissen, Overpeinzingen | Tagged , , | Leave a comment

Nog iets over de zakenprins

Over wijlen de vader van het tegenwoordige Nederlandse staatshoofd is al het een en ander geschreven. De eerste die het aandurfde om iets anders dan een lofzang te publiceren was Wim Klinkenberg, journalist bij de communistische krant De Waarheid, die … Continue reading

Posted in Creatieve oplossingen, Getuigenissen, Het ligt toch anders, Uncategorized | Tagged , , , , , | 6 Comments

Videla biecht op (2)

In de vraaggesprekken die Ceferino Reato met oud-dictator Videla had, verklaart deze dat het totale aantal verdwenen personen in Argentinië onder zijn bewind ergens tussen de zevenduizend en achtduizend personen schommelt. Dat cijfer komt overeen met de sschatting van de … Continue reading

Posted in Getuigenissen, Het ligt toch anders | Tagged , , , | 2 Comments

Videla biecht op

Vorige week verscheen in Buenos Aires bij de uitgeverij Sudamericana, (onderdeel van het Duits-Italiaanse concern Random House-Mondadori), het boek Disposición final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos, door de onderzoeksjournalist Ceferino Reato. Het boek staat vol met onthutsende informatie. Zo … Continue reading

Posted in Getuigenissen, Het ligt toch anders | Tagged , , | 1 Comment

Zondagspreek

Sommigen in de VS hebben een scherpe blik voor waar hun land voor staat, wat hun land in de wereld allemaal uitspookt en hebben de gave om hier in klare taal over te spreken. Zo iemand was bijvoorbeeld George Carlin … Continue reading

Posted in Getuigenissen, Het ligt toch anders, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

De derde geldstroom

Ongeveer twintig jaar geleden, toen ik nog werkte aan de Leidse universiteit (nee niet natuurlijk de parasitaire toko die zich met de naam Webster University tooit), kreeg ik het verzoek mij te buigen over een vraag van de stedenband Leiden-Juigalpa. … Continue reading

Posted in Getuigenissen | Tagged , , | 1 Comment

Op reis in Italië (3)

‘Hoe men zich moet gedragen tegenover rovers hangt voornamelijk af van de aard van de reiziger. Gezien het karakter van de Italianen zou vastberaden tegenstand door een gewapende reiziger een gunstige afloop moeten hebben. In dat geval moet je echter … Continue reading

Posted in Getuigenissen | Tagged , , , | 1 Comment

Op reis in Italië

‘Het verdient aanbeveling zoveel mogelijk het voorbeeld van de Italianen na te volgen. Probeer niet te zeer vast te houden aan de gewoonten van thuis. Nergens is onmatigheid gevaarlijker dan in het zuiden. Drink vooral ‘s avonds de wijn niet … Continue reading

Posted in Getuigenissen | Tagged , , | Leave a comment