Monthly Archives: July 2011

Evaatje

Weinig vrouwen in de geschiedenis hadden ooit zoveel bewonderaars als zij. Idolate bewonderaars, dwepende bewonderaars, van alle leeftijden. Weinig vrouwen hadden ooit zoveel vijanden, die haar het liefst dood zagen. Hun wens kwam uit op 26 juli 1952, toen Eva … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , | 1 Comment

Bolívar

Op 24 juli 1783 werd in Venezuela Simón Bolívar geboren, de man dankzij wiens inspanningen Venezuela onafhankelijk werd. En Colombia en Ecuador, en Perú en Bolivia. Dat land is trouwens in zijn geheel naar Bolívar vernoemd. Weinig stervelingen werden tijdens … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | 1 Comment

Mundus vult decipi…

…decipiatur ergo (de wereld wil bedrogen worden, laat haar dus maar bedrogen worden). Ziedaar het principe dat de hedendaagse machthebbers schijnen te huldigen. Of het nu gaat om de Euro (een vodje bedrukt papier dat niets waard is maar waar … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | 1 Comment

Het bloedbad van Béziers en de annexatie van de Midi

Door Jurriaan van Wessem Vandaag is het 802 jaar geleden dat in Béziers een van de ernstige gruweldaden van de mensheid plaats vond. In het Zuid Franse stadje werd op 22 juli 1209 de bevolking uitgemoord door een kruisleger. Dit … Continue reading

Posted in massamoord | Tagged , , , | 2 Comments

Verzopen

Op de dag af drie eeuwen geleden, op 14 juli 1711,  kwam door een noodlottig ongeval om het leven de Friese stadhouder Johan Wilem Friso, bijgenaamd ‘de held van Malplaquet.’ Bij de oversteek van het Hollands Diep verliet de held … Continue reading

Posted in 300 jaar geleden | Tagged | 2 Comments

Dood van een staatsjournalist

Op 13 juli 1793 werd de Franse journalist Jan-Paul Marat vermoord terwijl hij in bad zat te schrijven. Als hoofdredacteur van De Volksvriend (L’ami du peuple), speelde hij een hoofdrol in het opzwepen van het gesunde Volksempfinden en het richten … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | 1 Comment

Gulden sporen

Op 11 juli 1302 werd bij Kortrijk in Vlaanderen een leger Franse cavaleristen (ridders) verslagen door een geïmproviseerd Vlaams leger dat grotendeels uit voetknechten bestond. De aanleiding was een belastingverhoging die de Franse koning zijn Vlaamse onderdanen had opgelegd en … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , | 2 Comments

Twee maten

Wie herinnert zich niet de diepe verontwaardiging die hij voelde toen de juf (of meester) op de lagere school vertelde van de laffe moord op Willem de Zwijger, de ‘Vader des Vaderlands’ ? Op 10 juli 1584 werd Willem van … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | 2 Comments

Balkanisering

Vandaag wordt een nieuwe staat geboren: Zuid-Soedan, een afscheiding van de Soedan. De nieuwe staat beslaat 620.000 vierkante kilometer en telt ergens tussen de 7,5 miljoen en 9 miljoen inwoners. Hetgeen overigens onmiddellijk de vraag doet rijzen hoe geweten kon … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , | 2 Comments

Pidgin

In hun oneindige wijsheid hebben ambtenaren van het Nederlandse ministerie van onderwijs ooit besloten om het Frans en het Duits als onderwijstalen een zachte dood te laten sterven. Daarvoor in de plaats kwam het Engels, althans iets wat daarvoor zou … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , | 1 Comment