Monthly Archives: August 2011

Nepstrijders

Wat opvalt aan de beelden van de strijd in Libië die ons worden voorgeschoteld is hun gekunsteldheid. Het lijkt wel of de ‘opstandelingen’ of ‘vrijheidsstrijders’ als figuranten in een toneelstuk zijn aangekleed. Hun uitmonstering is welgekozen pittoresk: smetteloos witte t-shirts, … Continue reading

Posted in Het ligt toch anders | Tagged , , , | 4 Comments

Wraak en een nieuwe kolonie

Het lijkt bijna een feit: de VS krijgt er weer een nieuwe kolonie bij! Indien geloof moet worden gehecht aan de berichtgeving in de dagbladpers en de staatstelevisie is het bijna gedaan met de Libische regering. Het is nog maar … Continue reading

Posted in Het ligt toch anders | Tagged , , , , , | 3 Comments

Politiek volgens draaiboek

Karl Marx schreef ooit dat alles in de geschiedenis twee keer voorkomt: de eerste keer als treurspel, de tweede keer als klucht. Over eventuele derde en volgende keren liet hij zich niet uit. Vermoedelijk zou hij geschreven hebben dat het … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | 3 Comments

Fopdemocratie

De Tweede Kamer, het forum van ‘onze democratie’ is een merkwaardige verzameling personen. Niet alleen omdat er vertegenwoordigers van allerlei geledingen en sectoren van de Nederlandse maatschappij in zitten. Maar ook omdat er vertegenwoordigers in zitten van vreemde mogendheden. Nu … Continue reading

Posted in Verleidingen van de macht | Tagged , | 1 Comment

Nederland bestaat niet

Vandaag was de dag dat Mark Rutte zou worden ondervraagd door de Tweede Kamer. Ons, de burgers (tevens kiezers en ‘consumenten’) was beloofd dat het er warmpjes aan toe zou gaan. Onzin natuurlijk. Het gaat er namelijk nooit meer warmpjes … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , | 3 Comments

Geschiedvervalsing

Vóór de Franse revolutie van 1789 was 15 augustus (Maria-hemelvaart) een van de vele tientallen officiële feestdagen, waarvan de meeste tijdens de revolutie werden afgeschaft. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Napoleon (de ‘grote’ uiteraard, niet zijn neef Napoleon III de ‘kleine’) … Continue reading

Posted in Verleidingen van de macht | Tagged , , , | 5 Comments

Oorlogsmisdadigers

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wemelde het in Nederland van de lui die met de Duitse bezetter samenwerkten. Velen sloten zich aan bij de SS en gingen aan de slag in Oost-Europa. Zo maakten zij zich dikwijls direct of indirect schuldig … Continue reading

Posted in Gelijkenissen, Verleidingen van de macht | Tagged , , , , , | 4 Comments

Berlijnse en andere muren

Op de kop af een halve eeuw geleden, op 13 augustus 1961, begon de regering van de Duitse Democratische Republiek (‘Oost-Duitsland’) in Berlijn met de bouw van een muur langs de grens met het westelijke gedeelte van de stad, dat … Continue reading

Posted in 50 jaar geleden | Tagged , , | 2 Comments

Dumme Holländer

In Zwitserland is een Nederlandse toerist, die in zijn eentje een berg op was gewandeld, naar beneden gestort en om het leven gekomen. De man was 55 jaar en had misschien enige ervaring, maar was blijkbaar te dom of te … Continue reading

Posted in Drieste acties | Tagged , , | 4 Comments

Rellen

In de 17de eeuw besloot de Franse koning Lodewijk XIV zijn residentie te vestigen in Versailles, ver buiten Parijs. De reden: de Parijse bevolking was te gevaarlijk en niet gedwee genoeg. Het was immers herhaaldelijk voorgekomen dat Franse koningen in … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , , , , | 6 Comments