Monthly Archives: September 2011

Zorgen, grote zorgen

Op 30 september 1938 werden de Münchense akkoorden getekend door de vertegenwoordigers van vier van de vijf grote Europese mogendheden: Duitsland, Italië, Engeland en Frankrijk. Afgesproken werd dat Duitsland de vrije hand kreeg om Sudetenland te annexeren. Dit was de … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , , | 1 Comment

Drie maal is scheepsrecht

Er wordt wel eens beweerd dat de Duitse pogingen om Europa te verenigen onder Duitse heerschappij tot twee keer toe zijn mislukt. Dat klopt overigens met de feiten: tijdens de Eerste Wereldoorlog is het de Duitsers niet gelukt heel Europa … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | 3 Comments

Vechten voor de goede zaak

Op 28 september 1936, precies 75 jaar geleden slaagden de ‘nationalistische’ troepen onder opperbevel van generaal Francisco Franco erin, hun kameraden te bevrijden die sinds 21 juli in het Alcázar van Toledo werden belegerd door regeringstroepen (‘republikeinen’). De belegerden waren … Continue reading

Posted in 75 jaar geleden, Drieste acties | Tagged , , | 5 Comments

Helden

In de 19de eeuw, tijdens de opbouw van de nationale staten in Europa, werden kosten noch moeite gespaard. Helden werden zo niet ontdekt dan wel uitgevonden, liefst gesitueerd in een ver verleden. Er bestond een duidelijke voorkeur voor de leiders … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , , , | 4 Comments

Leidersbeginsel

Ooit werden de universiteiten in Nederland bestuurd door de vertegenwoordigers van de drie geledingen: wetenschappelijk personeel, administratief personeel en studenten. Alle besluiten werden genomen door vertegenwoordigende lichamen, waarin afgevaardigden van de drie geledingen zitting hadden. Je zou kunnen zeggen dat … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , | Leave a comment

De derde geldstroom

Ongeveer twintig jaar geleden, toen ik nog werkte aan de Leidse universiteit (nee niet natuurlijk de parasitaire toko die zich met de naam Webster University tooit), kreeg ik het verzoek mij te buigen over een vraag van de stedenband Leiden-Juigalpa. … Continue reading

Posted in Getuigenissen | Tagged , , | 1 Comment

Krantenarchieven

Nog altijd zijn er historici die een voorkeur hebben voor krantenarchieven. Er zijn nogal wat anderen die hun studenten laten ‘werken met kranten’ bij wijze van initiatie in het historisch métier. Maar eigenlijk zijn kranten een bron die slechts met … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | Leave a comment

In de archieven duiken

De kans is groot dat wie dat zegt, bijvoorbeeld, ‘ik ben eens in de archieven gedoken’, geen ‘echte’ historicus is. Echt in de zin van oprecht, want historici zijn er in alle maten, soorten, kleuren en smaken, maar er zijn … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | 2 Comments

Een dure vriendendienst

Op 22 september 1980 bewees de Irakese dictator Saddam Hoessein een belangrijke dienst aan zijn vrienden in de VS: hij begon een oorlog tegen Iran. Met Iran hadden de VS een appeltje te schillen nadat hun daar in 1979 op … Continue reading

Posted in Drieste acties | Tagged , , , | Leave a comment

Vrede op aarde…

De 21ste september is ooit uitgeroepen tot internationale dag van de vrede. Op dit moment is er oorlog in Afghanistan, Irak, Jemen, Libië. Oorlog voor de vrede, zo wordt ons verteld door de vredesduiven van de NATO, die er duchtig … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged | Leave a comment