Monthly Archives: January 2012

Waarom komen die lui aan het woord?

Met het academisch onderwijs in Nederland is het treurig gesteld. Met het HBO eveneens, en in het Middelbaar en Lager onderwijs is de situatie deerniswekkend. Wie zijn kinderen liefheeft, stuurt ze vooral niet naar de universiteit, het HBO en liefst … Continue reading

Posted in Domheden | Tagged , , | Leave a comment

Volg de mode niet!

Vóór de Franse Revolutie van 1789 bestond er al wel zoiets als mode. Die ontstond aan het hof en werd vervolgens in telkens wijdere kringen (sociaal en geografisch) buiten het hof overgenomen. Maar de mode ging grotendeels voorbij aan de … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | Leave a comment

Een eigen Engels

In Engeland spreekt men Engels. In Schotland en Ierland eveneens, maar met een duidelijk eigen tongval. Lingüistisch gezien is er overigens geen onderscheid te geven tussen een taal en dialect. Het onderscheid tussen taal en dialect is namelijk politiek, niet … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | Leave a comment

Metternich zou blij zijn

In juni zullen we zien wat het effect is van de ACTA-wet, waarmee de VS en haar vazalstaten het internet definitief willen censureren. Er is geen effectiever middel dan te schermen met auteursrecht, waarvan de termijn recent ook nog eens … Continue reading

Posted in Vernielingen | Tagged , , , | 2 Comments

Excuses aan Mark Rutte

Onlangs betichtte ik Mark Rutte ervan een nephistoricus te zijn. Mijn excuses daarvoor. Hij heeft zich inmiddels gerevancheerd, maar ik kan helaas niet weten of dat komt doordat hij de stukken op deze site leest. Mark zijn standpunt dat een … Continue reading

Posted in Het ligt toch anders | Tagged , , | Leave a comment

Arme Marja van Bijsterveldt

Je zal daar maar staan als oud-verpleegster, op het toneel in dat gebouw van de Tweede Kamer en iets moeten zeggen over de onderwijsstaking. Tja en als je zelf dan maar MAVO hebt, verpleegkunde-A en wat jaartjes bestuurservaring in de … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen, Verleidingen van de macht | Tagged , , , , , | 7 Comments

De EU: adelsrepubliek of sovjetstaat?

Gedurende het Ancien régime bestonden er adelsrepublieken. Bijvoorbeeld Polen, een koninkrijk waar de koning (weliswaar voor de duur van zijn leven) werd gekozen door de Poolse adel. Het ‘Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie’ was feitelijk ook een adelsrepubliek: de … Continue reading

Posted in Gelijkenissen | Tagged , , | 1 Comment

Mark Rutte is een nephistoricus

Op 23 januari meldde Mark Rutte, in Leiden afgestudeerd in de geschiedenis en tegenwoordig Voorzitter van de Ministerraad (dikwijls foutief ‘Premier’ genoemd), dat hij geen nieuw onderzoek wenst naar de rol van Beatrix’ vader in de Lockheed-affaire. Voor een historicus … Continue reading

Posted in Overpeinzingen, Verleidingen van de macht | Tagged , , , | 5 Comments

Europa’s tijd is voorgoed voorbij

Er was een tijd dat Europese mogendheden andere landen de wet konden voorschrijven. Dat was de tijd dat Europese staten buiten Europa feitelijk konden doen wat hen goeddunkte. Een eilandje veroveren in de Stille Oceaan, ergens een bevolking systematisch uitmoorden, … Continue reading

Posted in Drieste acties, Vernielingen | Tagged , , , , | 3 Comments

Vooruitgang

Op 8 september 1522 arriveerde de Baskische zeeman Juan Sebastián Elcano aan boord van de kraak Victoria (85 ton) met een twintigtal schepelingen in de haven Sanlúcar de Barrameda in Andalusië. Zij waren de enige overlevenden van een groep van … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | 2 Comments