Monthly Archives: February 2012

Genocidewet

Een vreemd woord eigenlijk: ‘genocidewet,’ alsof het een wet zou zijn die iets over massamoord zou regelen. In de berichtgeving van de laatste tijd betekent genocidewet evenwel een wet die de ontkenning van ‘genocide’ strafbaar stelt. Het Franse parlement had … Continue reading

Posted in Creatieve oplossingen, Domheden, Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , | 13 Comments

Anti-terreurwetten

‘Voorlopig worden de artikelen […] van de grondwet […] buiten werking gesteld. Bijgevolg zijn beperkingen van de persoonlijke vrijheid, het recht op vrije meningsuiting met inbegrip van de persvrijheid, het recht van vereniging en het recht van vergadering, beperkingen van … Continue reading

Posted in Drieste acties, Gelijkenissen, Overpeinzingen, Verleidingen van de macht, Vernielingen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Op eigen benen

Op 27 februari 1844 werd in Santo Domingo een onafhankelijke republiek uitgeroepen en tevens het signaal gegeven voor de strijd tegen de bezetter, Haïti. De Haïtianen hadden het land in 1822 bezet en veroverd, nadat het in 1821 zichzelf als … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen, Verleidingen van de macht, Vernielingen | Tagged , , , | Leave a comment

Verkiezingen en democratie

De ‘vrienden van het Syrische volk’, onlangs nog in vergadering bijeen om te spreken over een oplossing van de Syrische crisis die ze zelf hebben veroorzaakt en dagelijks aanwakkeren, zijn woedend op president Assad. Hoe haalt die man het in … Continue reading

Posted in Domheden, Drieste acties, Gelijkenissen, Het ligt toch anders | Tagged , , , , , | Leave a comment

‘Why do they hate us so much?’

Dat werd mij ooit door een inwoonster van de VS gevraagd. Met betraande ogen keek ze mij aan en voegde eraan toe: ‘we only try to do good in the world.’ Tja, wat moest ik dit slachtoffer van een gebrekkige … Continue reading

Posted in Drieste acties, Gelijkenissen, Overpeinzingen | Tagged , , , , | 4 Comments

Luister goed naar deze man

Nigel Farage is volgens mij een van de beste redenaars van dit moment. ‘Konkurrenzlos gut’ zoals de Duitsers zouden zeggen. En het bijzondere aan Farage is dat hij nog zinnige dingen zegt. En raak geformuleerd.

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen, Vernielingen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Armoede in de VS

In 1890 publiceerde de in Denemarken geboren fotograaf Jacob Riis een boek met foto’s over de onderklasse in de VS: How the Other Half Lives. Het waren onthutsende foto’s die een schok teweeg brachten bij de ‘andere helft’ van de … Continue reading

Posted in Het ligt toch anders, Overpeinzingen | Tagged , , | Leave a comment

Democratie, Führerprinzip en Democratisch Centralisme

Democratie. Een mooi woord voor een mooi concept. In 1789 verscheen het plotseling op het toneel in Parijs: Democratie! Heel wat mensen hebben hun hoofd moeten verliezen eer Frankrijk zich een democratie mocht noemen. Toen kwam Napoleon en maakte er … Continue reading

Posted in Creatieve oplossingen, Overpeinzingen | Tagged , , , | 6 Comments

Public relations, damage control en excuses…

Dat beleidsmakers absoluut niets leren van de geschiedenis, blijkt iedere keer opnieuw. Zo ook in Afghanistan, waar de VS en vazalstaten al elf jaar lang proberen iets voor elkaar te krijgen dat sommigen (bijvoorbeeld de Nederlandse regering) ‘orde’ durven te … Continue reading

Posted in Creatieve oplossingen, Domheden, Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , , , | Leave a comment

Het gevoel voor humor van SBS

Voor een omroep die de naam voert van een beroemde Engelse commando-eenheid (SBS, Special Boat Squadron), spreidt SBS een merkwaardig soort oordeelsvermogen ten toon. Besloten is om af te zien van de vertoning van de film Snowfever, in verband met … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , , | 3 Comments