Diplomaten

‘Om als ambassadeur van dat land in het buitenland te worden benoemd, hoef je niet zo nodig intelligent te zijn. Nauwkeuriger gezegd, je kunt maar beter helemaal niet slim zijn of je moet goed kunnen doen alsof je niet zo slim bent. Want wie er blijk van zou geven intelligent te zijn zou spoedig bij de regering in diskrediet geraken.’

Dit schreef Giacomo Casanova meer dan tweehonderd jaar geleden over de diplomatieke dienst van de Republiek Venetië (met dien verstande dat ik ‘sénat’ heb vertaald met ‘regering,’ zie p. 788 van deel drie van Casanova’s Mémoires, Parijs: Gallimard, 1978).

Vreemd genoeg is deze bondige kenschets nog altijd heel toepasselijk. Natuurlijk, er bestaan ook wel slimme diplomaten, maar de meesten die ik ken (van verschillende landen) voldoen toch aan de onbarmhartige beschrijving van Casanova.

Sommige dingen veranderen nooit.

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Diplomaten

  1. andre says:

    Test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>