Lange messen

In de nacht van 30 juni 1934 werd de top van de SA geliquideerd. Met drie miljoen leden was de SA, althans getalsmatig, uitgegroeid tot de sterkste sub-organisatie van de NSDAP, de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. Aanvankelijk recruteerde de SA zijn leden uit veteranen van de ‘Grote Oorlog.’ Velen hadden als ‘Frontschwein’ in de loopgraven gestaan. Behalve de SA waren er nog andere organisaties die hun leden wierven onder veteranen, zoals de communistische Rotfrontkämpferbund. Geüniformeerd en gewapend trokken knokploegen die tot de SA en de Rotfrontkämpferbund behoorden, door de straten van Duitsland en gingen elkaar te lijf.

Na de machtsovername door de NSDAP in 1933 verscherpte zich de tegenstelling tussen de SA en de concurrerende SS, geleid door Heinrich Himmler. Aangezien de NSDAP-partijtop meer heil zag in de SS, werd besloten de SA als mogelijke concurrent en als machtsfactor uit te schakelen, door de leiding te liquideren.

Dat kon alleen maar door verraad. In de nacht van 30 juni vond de actie plaats. SA-leider Ernst Röhm kon het allemaal niet geloven maar moest er tenslotte toch aan geloven.

Er zijn sterke aanwijzingen dat ook de in Nederland bekende Bernhard zur Lippe Biesterfeld (lid van de SA en de SS) aan de ‘nacht van de lange messen’ heeft deelgenomen.

This entry was posted in Drieste acties and tagged , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Lange messen

 1. P.H.M van de Kletersteeg says:

  Interessant stuk.Maar inderdaad, alleen de liquidatie van de topfiguren kon de groeiende macht van de SA breken.
  Per slot van rekening wilden de nazi’s weinig delen, en zeker geen macht.
  Bernard ook daar aan meegedaan?
  Hoe komt het dat het me niet verbaast?
  We halen de meest vreemde figuren naar soestdijk; nu weer eentje van een regiem die het duiken vanaf grote hoogte promootte….

 2. andre says:

  Zoals gebruikelijk de halve waarheid.
  Röhm was van plan in overleg met vluchtelingen uit de Ukraine een staatsgreep te plegen.
  Daarbij speelde waarschijnlijk een rol dat Hitler het leger nodig had, de SA was goed geweest voor de conflicten met de communisten, maar sinds Hitler aan de macht was was dat over, en dus zou Röhm z’n machtspositie verliezen.
  Ik kan me niet herinneren ergens gelezen te hebben dat de SS daarin een rol speelde.
  Wat betreft Bernard, omdat de gebruikelijke geschiedenis van de tweede wereldoorlog geallieerde propaganda is kon hij nooit opening van zaken geven.
  In 1943 was hij de laatste die dineerde met een broer van de Britse koning, die de dag daarop omkwam in een vliegbootongeluk in Schotland.
  Er was een lijk te veel, vermoed wordt dat dat Hess was, en dat de vliegboot naar Stockholm zou vliegen om daar de vrede tussen Engeland en Duitsland af te kondigen.
  Zowel Hitler als Churchill zouden aftreden, de laatste uiteraard gedwongen.
  In deze versie past ook de brief die Bernard in 1943 aan Hitler geschreven zou hebben waarin gevraagd werd hem baas van Nederland te maken.
  Dat de man die in Neurenberg werd veroordeeld niet Hess was is redelijk zeker, vandaar dat hij verzelfmoord werd toen Gorbatschow hem vrij wilde laten.
  Had hij kunnen spreken dan was de hele tweede wereld oorlog geschiedenis veranderd.
  De zoon van Hess kwam om door een rare tropische ziekte, je kunt je afvragen of ook hij vermoord werd.
  Verder was Bernard uiterst belangrijk in het feitelijk onder curatele stellen van Juliana, het kabinet heeft overwogen haar gek te laten verklaren.
  Claus was uiteraard een zeer capabel en integer man, en ik denk dat we blij mogen zijn dat Willem Alexander een slimme vrouw getrouwd heeft.
  Je kunt haar er niet voor verantwoordelijk stellen dat haar vader betrokken was in een burgeroorlog.

  Lynn Picknett, Clive Prince and Stephen Prior, ‘Double standards, The Rudolf Hess
  cover-up’, London 2002

  • admin says:

   De NSDAP en de lui die deze partij steunden, moesten niets hebben van de SA, die zij niet voldoende in bedwang konden houden. Himmler was betrokken bij het complot. Wat betreft de stadhoudersbrief: die is inderdaad geschreven, in drievoud: een door de zakenprins, één door de zakenprins en Juliana, en één door Frits Fentener van Vlissingen. De versie van Hess had ik ook gehoord. Inderdaad een dubieuze affaire. Wat betreft de integriteit van Claus verwijs ik graag naar Kleintje Muurkrant (www.stelling.nl, passim) en naar de site van Stan de Jong: http://www.standejong.nl/2008/06/13/claus-het-artikel-dat-niet-mocht-verschijnen/

 3. andre says:

  Dat Bernard iets te maken heeft gehad met wat bekend staat als de nacht van de lange messen, nooit ergens tegen gekomen.
  Voor een dergelijke zuivering vielen er maar weinig doden, iets van 200 of 300.

 4. P.H.M van de Kletersteeg says:

  Vreemd, dat de laatste 15 aanzienlijk meer van intriges over de tweede wereldoorlog naar buiten kwamen dan in de eerste 15 jaar na de tweede wereldoorlog.
  Maar in zuid amerika was geen oorlog; alleen een moordpartij door het zittende bewind.
  Maar dat mag.
  Kennelijk.

  Wat was trouwens de oorzaak van dat vliegboot ongeluk?

 5. Johan says:

  Wat ik niet kan vinden in alle informatie die beschikbaar is over “De nacht van de lange messen” is waarom deze zo heet.

  Wat zijn “De lange messen” ?

  Bajonetten? Waar komt deze uitdrukking vandaan?

  Wie weet het antwoord?

  Groet,

  Johan

 6. john wayne says:

  Beste Andre,
  De SS en zeker de gestapo(geheime staatspolitie)onder leiding van Himmler van de nazi’s, hebben zeker een rol gespeeld in de liquidatie van de SA toplui.Ernst Rohm had wel degelijk de ambitie om een grotere rol te spelen in nazi Duitsland.Hij wou trouwens ook dat de duitse Werhmacht (reguliere leger)samen zou smelten met de SA.En daar was heel veel verzet van de generaals van de Werhmacht.En hitler wou ook dat de SA die nogal wat problemen veroorzaakte in de straten aan banden zou worden gelegd.Dus Rohm moest gewoon verdwijnen en de naam die men daar aan verbond (de nacht van de lange messen)meer moet daar niet naar gezocht worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>