Rellen

In de 17de eeuw besloot de Franse koning Lodewijk XIV zijn residentie te vestigen in Versailles, ver buiten Parijs. De reden: de Parijse bevolking was te gevaarlijk en niet gedwee genoeg. Het was immers herhaaldelijk voorgekomen dat Franse koningen in hun paleis (het Louvre) werden bedreigd. En wanneer ze met hun koets door de dikwijls smalle straten moesten rijden, bestond er altijd een kans dat koetsier of paarden werden geraakt door rondvliegend rottend fruit of rotte eieren, door boze stedelingen gelanceerd. Lodewijk XVI werd door de revolutionairen gedwongen Versailles te verlaten en zich weer in Parijs te vestigen, gewoon onder het volk.

Nadat Lodewijk XVI uit de weg was geruimd, bleef de republikeinse regering in Parijs, maar ook deze was niet veilig voor de woede van de bevolking die van tijd tot tijd de kop opstak. Op zeker moment moesten de straten worden ‘schoongeveegd’ door artillerie en cavaleristen, en het was de jonge Napoleon Bonaparte die zich met grote inzet van deze taak kweet.

Zijn achterneef keizer Napoleon III, even beducht voor de toorn des volks als zijn koninklijke voorgangers, liet in Parijs de oude middeleeuwse wijken afbreken. Grote, brede lanen (boulevards) werden aangelegd, onder andere om bij rellen een vrij schootsveld te hebben voor de artillerie. Ook de cavalerie kon op de boulevards gemakkelijk een opstandige menigte te lijf, hetgeen in de bochtige smalle straatjes van het oude Parijs ondoenlijk was.

Lodewijk XIV, Lodewijk XVI, Napoleon I en Napoleon III wisten allen dat je de bevolking nooit helemaal kunt vertrouwen. Je kunt wel hoge belastingen heffen, de bevolking afknijpen, de mensen uitbuiten, koeioneren, maar je moet er wel iets voor in de plaats geven. Je mag de mensen nooit van hun waardigheid beroven.

Het lijkt wel alsof de hedendaagse machthebbers, de neoliberalen, salonsocialisten, nieuwe rijken en bedrijfsführers (CEO’s) dat niet beseffen. Is ook niet zo gek natuurlijk. De meesten hebben namelijk rechten, ‘management’ of ‘business’ gestudeerd en hebben maar één ding geleerd: nietsontziende winstgevendheid. Geheel volgens het VS-voorbeeld wordt daarbij van geschiedenis nauwelijks gerept.

Wij leven voorwaar in een interessante periode…

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Rellen

 1. P.H.M van de Kletersteeg says:

  Jawel, maar als het tot rellen komt, gaan ze eerst 5 dagen debateren of er wel een waterkanon gebruikt mag worden.
  Dat is een leuke issue; mocht in ierland wel gebruikt worden; ieren zijn klieren en kennelijk –voor de engelsen–een minder soort volk.

 2. P.H.M van de Kletersteeg says:

  Er schijnt een lijn in de plunderingen te zitten; meest populair is een ring van sportschoen winkels; zijn er 27 van geplunderd.
  Wat ik zei: sluit alle mobiele telefoon verkeer af, was vroeger direct gebeurd; maar ook in communistsche landen was dat accuut gebeurd.
  Niet in engeland.
  Vooral de kleine middenstand is de dupe; geen verzekering…
  En de politie?
  Parkeerbekeuringen zijn echt heeeeeeeeel belangrijk voor de openbare orde….

 3. P.H.M van de Kletersteeg says:

  In Petersburg (Stalingrad) deden ze het simpeler.
  Daar werd de breedte en richting van de straten afgestemd op het paleis.
  Maar het leukste; om 23.00 uur werden (naar NL model) ophaalbruggen opgehaald…
  Er zijn nog een paar winkels in de originele staat; vanuit groningen reden handelaren met peerd en wagen daarnaar toe; tabak en specerijen en zo

 4. P.H.M van de Kletersteeg says:

  Maar een heleboel was ook geschiedvervalsing; moest wel, om een alibi te hebben.
  Ten tijde van de bestorming van de Bastille, zat er maar EEN politieke gevangene….

 5. gedesillusioneerd says:

  Historici weten nog steeds niet wat de opstanden in 1789 veroorzaakte, en nog minder wat die opstanden opleverden.
  De feesten nu op 14 juli hebben niets van doen met revolutie, maar alles met mythologie.
  Ik vermoed dat de kleine ijstijd, een periode van veel kou en nattigheid die vier jaar lang voorafgaand aan 1789 de oogsten deed mislukken, de oorzaak was.
  Omdat belasting betalen iets voor de armen was, de rijken waren uiteraard vrijgesteld, leverde de kleine ijstijd niet alleen onbetaalbaar brood op, het hoofdvoedsel, maar ook hogere belastingen, relatief, de rijken moesten hun leventjes kunnen voortzetten.

  Le Roy Ladurie, ‘Histoire du climat depuis l’an mil’, Paris 1983

  Jean-Paul Bertaud, ´La Révolution francaise’, 1989, 2006, Paris

  Deze auteur doet alle moeite aan te tonen dat de Franse revolutie iets verbeterde voor de armen.

  Het is niet indrukwekkend.

  • admin says:

   @gedesiillusioneerd
   Inderdaad, het lot van de armen is niet noemenswaard verbeterd door de revolutie. Ook is het waar dat over de oorzaken en achtergronden van de Franse Revolutie geen communis opinio bestaat. Er zijn hele bibliotheken volgeschreven over die revolutie en het debat zal wel nooit ten einde komen. Ik geloof dat de grootste verwovenheid van de Franse Revolutie moet worden gezocht op het bestuurlijke en juridische vlak: de vestiging van een goed functionerend bestuur en een degelijke rechtspraak, waarbij de wirwar van bestaande regeltjes, wetjes en wetten werd afgeschaft en vervangen door een serie eensluidende, eenduidige wetboeken. Onderdeel daarvan was de formele gelijkberechtiging van allen: burgers, edelen en clerus, mannen en vrouwen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>