Revolutie in Portugal

Op 5 oktober 1910 werd in Lissabon de Portugese Republiek geproclameerd, nadat de jonge koning Manoel II uit zijn paleis was verdreven door een bombardement van Portugese marineschepen die op de Taag voor anker lagen. Daarmee kwam een einde aan een revolutie die de voorafgaande zomer al was begonnen.

In de strijdkrachten en onder de Portugese elite heerste al langer grote onvrede met het politieke stelsel. In 1908 was dat al tot uiting gekomen door de geslaagde moordaanslag op koning Carlos en de kroonprins. De monarchie was echter hersteld, tot misnoegen van de republikeinen.

Hun droom van een seculiere, moderne, op rationele grondslagen gebaseerde staat en maatschappij werd eindelijk mogelijk gemaakt door de vlucht van Manoel naar Engeland.Of die droom geslaagd is? Op dit moment is de Portugees Manuel Barroso voorzitter van de Europese Commissie. Het is de vraag of die zelfgenoegzame, volgevreten pad, die weerzinwekkende lakei en oorlogsmisdadiger, het republikeinse product is dat de revolutionairen van 1910 voor ogen hadden.

This entry was posted in Drieste acties and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Revolutie in Portugal

  1. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg says:

    Wat heeft Fatso gedaan dan?

    Maar Miepie met de vlag zie ik wel zitten.
    Ziet er leuker uit dan dat wij hebben in soestdijk…
    Zaterdag voorzichtig zijn; wereld zombie dag….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>