Censuur

Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst hebben kerk en regeringen altijd gepoogd censuur uit te oefenen. Zoals met alles in de wereld, lukte dat soms, en soms ook niet. Lange tijd lukte het bijvoorbeeld de katholieke kerk om een strenge censuur in stand te houden in Spanje en Portugal. De Nederlandse Republiek (die van de Zeven Provinciën) gold daarentegen lange tijd als een staat met verregaande persvrijheid.

Na de verwijdering van Napoleon van het politieke toneel (1815) waren sommige Europese staten zó bang voor revolutie dat de zotste maatregelen werden getroffen. Om te voorkomen dat de kadetten op de militaire academie van Wiener Neustadt elkaar het hoofd op hol brachten met revolutionaire gedachten, was iedere vorm van contact tussen de verschillende studiejaren strikt verboden. Kadetten van het eerste jaar mochten onder geen beding contact hebben met de tweedejaars. Alle leesmateriaal stond onder strenge controle. Het is meer dan zonneklaar dat dit systeem niet kon worden gehandhaafd. In 1848 brak ook in Oostenrijk een revolutie uit, en dat was juist wat de regering tot iedere prijs had willen voorkomen.

Op dit moment wordt in tal van landen geprobeerd om het internet aan banden te leggen, te censureren. In de VS, in Engeland, Israël, China, Iran, Cuba, Noord-Korea, maar ook op het Europese vasteland.

Niemand beseft blijkbaar dat veranderingen niet zijn tegen te houden. Als er één methode op dit gebied feilbaar is, dan is het wel censuur. Tegen domheid en onwetendheid is geen kruid gewassen.

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Censuur

  1. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg says:

    …ach ja; zie de VK…

  2. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg says:

    net leuke van censuur: het bereikt altijd het tegendeel van wat het beoogt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>