Extraterritorialiteit

De Nederlandse staat beschouwt zich als soeverein. Dat beginsel is verankerd in de grondwet. In Nederland geldt de Nederlandse wetgeving, zeker op het gebied van civiel recht en strafrecht. Op economisch gebied is de situatie wat schimmiger als gevolg van internationale verdragen in het kader van de EU en bijvoorbeeld de WTO. Op dit moment bevindt het nationale recht zich in een overgangsperiode, waarbij de rechtzoekende zich in laatste instantie tot het Europese Hof in Straatsburg kan wenden.

Tot eind 2011 was de situatie vrij overzichtelijk. De wet die thans door het regime Obama door het congres is geramd, verandert de zaak drastisch. De VS kent zichzelf nu het recht toe, overal ter wereld vermeende vijanden op te pakken en zonder vorm van proces in een goelag te laten verdwijnen. Het Obama-regime geeft dus officieel te kennen zich niets aan te trekken van de soevereiniteit van Nederland, België of welk ander land.

Het Obama-regime beschouwt VS-wetten en regels als universeel geldig en maakt daarmee het ouderwetse, in onbruik geraakte beginsel van de extraterritorialiteit tot hoeksteen van het beleid.

Door niet te protesteren geven de Nederlandse en Belgische regeringen aan, het met die opvatting eens te zijn. Uw Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft dus niets meer te betekenen. Uw regering beschermt u niet meer. Dat is toch wel een opmerkelijke historische gebeurtenis.

U moet voortaan heel goed oppassen wat u zegt, en tegen wie u het zegt. Voor u het weet komt de gestapo van Obama u uit uw huis sleuren en verdwijnt u in een concentratiekamp.

This entry was posted in Drieste acties, Overpeinzingen and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Extraterritorialiteit

  1. Wllm Kalb says:

    Mooi, maar dus ook een gevaarlijk woord: extraterritorialiteit.

  2. Aad Verbaast says:

    De zelfverklaarde wereldwijde veldwachters met geheel eigen regels.
    Ze hadden al de “The Haque Invasion Act”, nu dit er weer bovenop.
    http://nl.wikipedia.org/wiki/American_Service-Members%27_Protection_Act

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>