Wat was er ook weer mis met Mussert?

In 1946 werd Anton Mussert wegens landverraad en collaboratie met de bezetter gefusilleerd. De overgrote meerderheid van de Nederlanders was het indertijd eens met deze gang van zaken en ook nu nog zijn er niet veel Nederlanders die de gang van zaken achteraf betreuren. Mussert had geheuld met een verfoeilijk regime en gecollaboreerd met de nazi’s. Dat hij eigenlijk in de grond van goede wil was, wordt terecht grotendeels buiten beschouwing gelaten.

Op 22 mei 2012 ging een meerderheid van de Tweede Kamer accoord met de Nederlandse deelneming aan het Europese Stabilisatiemechanisme (ESM), waarbij in feite het laatste stukje soevereiniteit wordt overgedragen aan een instelling met dictatoriale bevoegdheden.

Volgens artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht heeft de Tweede Kamer zich schuldig gemaakt aan een misdrijf tegen de veiligheid van de staat (mijn cursivering):

‘De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.’

In feite gedragen de 102 leden van de Tweede Kamer die voor het verdrag hebben gestemd zich niet anders dan indertijd Anton Mussert.

This entry was posted in Domheden, Drieste acties, Gelijkenissen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Wat was er ook weer mis met Mussert?

 1. P.H.M. van de Kletersteeg says:

  Inderdad; goed gezien. Doodgewoon landverraad dus.
  Maarre…wordt dat niet automatisch gecorrigeerd door de eerste kamer, als ze wakker zijn tenminste?

  Even op een rijtje.
  –ons leger en aanschafpatroon ervan is al aan USA gegeven
  –de marine aan de piraatjes van somalie
  –woonwijken aan marokkaantjes
  –ons goud aan de amerikaantjes
  –het fatsoen is door onze bestuurders aan de wilgen gehangen
  ……..zal wel wat vergeten zijn………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>