Nu ook ‘plea bargaining’ in Nederland

Met de overgang van een rechtsstelsel op basis van Romeins recht naar een systeem dat is ontleend aan VS-praktijken, heeft ook het verschrikkelijke plea bargaining zijn intrede gedaan in Nederland. Daarbij worden verdachten gedwongen tot een bekentenis, in ruil voor strafvermindering.

Aangezien de Nederlandse justitie zich tegenwoordig bedient van marteling (slaapdeprivatie bijvoorbeeld, daarvan wordt iemand al gauw psychotisch) om bekentenissen af te dwingen, is het niet meer dan logisch dat ook de plea bargaining zich inmiddels een plaats heeft verworven. Bij plea bargaining staat de schuld van de verdachte al bij voorbaat vast. Hij heeft bekend en kan niet meer terug.

De bekentenis van Jasper S. is daarvan een sprekend bewijs. Waar politie en justitie in de Zaak Vaatstra gedurende dertien jaar naar eigen zeggen links en rechts in het duister tasten, blunders begaan, bewijs negeren, zichzelf op bijna alle punten keer op keer tegenspreken, waar het zonneklaar is dat Marianne Vaatstra in elk geval NIET vermoord is in het weiland waar haar lichaam werd gevonden, wordt nu ineens beweerd dat zij daar WEL is vermoord.

Boer Jasper wordt uit zijn huis gesleurd en ‘in beperking’ vastgezet, hetgeen betekent dat hij uitsluitend en alleen met zijn advocaat contact mocht hebben. Na ruim twee weken ‘sloeg hij door’ en bekende de moord op Marianne Vaatstra te hebben begaan.

S. zijn advocaat heeft geen enkele poging gedaan zijn cliënt in bescherming te nemen, zoals van een echte advocaat mag worden verwacht. In plaats daavan gaf mr. Jan V. eerder de indruk dat hij samenwerkte met het OM. Wij weten niet wat hij met Jasper S. allemaal heeft besproken, maar het lijkt erop dat er voor de verdachte nu geen weg terug meer bestaat. Het lijkt ook niet meer van belang dat alle aanwijzingen van het sporenonderzoek en de technische recherche wijzen op een andere toedracht en een andere dader. De reconstructie van deze voorlopige afloop van de Zaak Vaatstra lijkt nu als volgt:

1. Justitie en politie stonden onder grote druk om de zaak nu eindelijk op te lossen. De Telegraaf sprak op 22 november van ‘een laatste poging van politie en justitie om 13 jaar na dato de moordenaar en verkrachter van Marianne Vaatstra te vinden.’ Met andere woorden, een wanhoopspoging die hoe dan ook moest slagen.

2. Aangezien hij ooit was aangehouden door de politie voor joyriding, leek Jasper S., een rustige, hardwerkende boer, een ideale kandidaat voor de rol van dader.

3. Met behulp van een collaborerende advocaat, docent aan de Politieacademie te Apeldoorn, wist de politie na langdurige marteling en intimidatie een bekentenis los te peuteren.

4. Cruciaal was de uitschakeling van Wim Dankbaar, die zich als een terriër had vastgebeten in de Zaak Vaatstra en er inmiddels waarschijnlijk meer van weet dan welke advocaat ook. Zeker minstens evenveel als politie en justitie. Daarmee gaf het OM aan, dat de zaak ab-so-luut tot een einde moest worden gebracht. Het ging immers om een laatste poging!

Nu Jasper S. heeft bekend, kan wat het OM betreft het afdingen beginnen. Het is te hopen dat advocaat Jan V. hier wél zijn cliënt zal helpen.

This entry was posted in Domheden, Overpeinzingen and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Nu ook ‘plea bargaining’ in Nederland

 1. reinejragolo says:

  Waar wil je naar toe met dit artikel? Is er al een planning wanneer we gaan waterboarden in Nederland?
  Het was me overigens niet bekend dat J.S. uit zijn huis is gesleurd. Wat is je bron?
  Als ik de feiten rond de bekentenis aan de advocaat nalees is hij een ouwehoer
  of er is een lekkage bij het o.m. Het wordt tijd dat journalisten kunnen worden gehoord betreffende uitspraken van personen in detentie.

 2. Hadjememaar says:

  Okee, okee, ik beken, ik heb Willem Van Oranje vermoord, bij Dokkum, op dezelfde plek als waar ik ook, die Bisschop heb koudgemaakt.

 3. 5. Een mooie zaak om het “belang” van een DNA-databank weer ter sprake te brengen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>