Vertrouwen

Er wordt de laatste tijd dikwijls over vertrouwen gesproken. We moeten erop vertrouwen dat de crisis, die ons in Europa sinds 2008 al 1.616.000.000.000.000 euro heeft gekost (1,6 biljard euro), spoedig ten einde zal zijn. (zie kleintje muurkrant, ‘kerstgroet’ van 23 december 2012).

Vertrouwen, vertrouwen? Wat is vertrouwen? Vertrouwen is wat een soldaat in zijn geweer heeft. Bijvoorbeeld.

We moeten erop vertrouwen dat ons lot als burgers en ‘consumenten’ bij de ongekozen Europese Commissie in goede handen is. We moeten erop vertrouwen dat wat de regering en de pers ons vertellen, de waarheid is. We moeten erop vertrouwen dat de hulp aan de banken terecht is en dat de banken zich solidair en verantwoordelijk zullen opstellen. We moeten erop vertrouwen dat de 80% belasting die we gemiddeld afdragen, goed en verantwoord wordt besteed door de verschillende overheden. We moeten erop vertrouwen dat onze regeringen ons belang ter harte nemen en er alles aan doen ons te beschermen.

Hierop is eigenlijk maar één antwoord te geven: wij vertrouwen de staat evenveel als de staat ons vertrouwt.

This entry was posted in Drieste acties, Overpeinzingen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>