Afrika voor de Afrikanen

Onlangs schreef Joost Niemöller op zijn blog ‘Ik verspreid zelf ook geen enkel gelijk, maar constateer gewoon wat iedereen kan constateren: In Afrika gaat het economisch gezien slechter dan in Europa. Wat is het verschil? In Afrika wonen Afrikanen, In Europa wonen Europeanen.’ Op het eerste gezicht lijkt daar niets op aan te merken. Met de laatste zin wordt de suggestie gewekt dat op een of andere manier het economische succes geheel en al direct afhankelijk is van de aanwezige bevolking. Dat is echter maar heel beperkt het geval.

Afrika is economisch gezien inderdaad minder ontwikkeld dan Europa, maar de verklaring kan niet uitsluitend worden gegeven door te wijzen op de aard of de gewoonten van de Afrikanen (die trouwens in alle kleuren en maten voorkomen, evenals Europeanen en Amerikanen).

In de tweede helft van de 19de eeuw is Afrika grotendeels door Europeanen gekoloniseerd. De Europeanen haddden zich al sinds het begin van de overzeese expansie aan de kust gevestigd. De Portugezen als eersten in 1416 op de Noordafrikaanse kust. Die Europeanen kwamen er niet toevallig, maar omdat zij op zoek waren naar specerijen en goud en voorzien waren van de modernste wapens. Sinds de Kruistochten is Europa namelijk ‘s werelds grootste exporteur van geweld, wapens, misère, uitbuiting en ongelijkheid. Afrika heeft daar al vroeg mee kennis mogen maken. Zelfs nu Afrika sinds 1958-1975 ‘gedekoloniseerd’ is en de rol van exporteur van geweld, wapens, misère, uitbuiting en ongelijkheid is overgenomen door de VS, kunnen de Europeanen het niet laten zich met Afrika te bemoeien. In 2011 werd Libië gerekoloniseerd, waardoor de infrastructuur werd verwoest en de bevolking het weer grotendeels moet stellen zonder openbare veiligheid, stromend water, goede stroomvoorziening, onderwijs en sociale voorzieningen.

Enige tijd daarvoor moest de Congo het ontgelden, evenals Ruanda en Angola. Inzet steevast olie, delfstoffen of andere zwaarwegende ‘Westerse’ economische belangen. Nu is het de beurt aan Mali en straks ongetwijfeld Niger en God mag weten welke andere staten.

Zolang ‘wij’ de Afrikanen niet met rust laten zal het ‘economisch gezien slechter’ gaan dan met Europa. Dat is precies de bedoeling van al dat ingrijpen.

Dat heet kolonialisme. Ik weet zeker dat de meeste Afrikanen, hoe ze er ook mogen uitzien, de ‘Westerlingen’ met hun hebben en houden liever vandaag dan morgen zien vertrekken.

De Afrikaanse achterstand is wel degelijk grotendeels aan het ‘Westen’ te wijten.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>