De marktwaarde van een dode

Wat is de marktwaarde van een dode? Steeds lager als gevolg van de crisis. Met doden is het een beetje zoals de vastgoedmarkt: dalende prijzen beheersen het beeld. Natuurlijk zijn er ook regionale en nationale verschillen, en binnen die categorieën zijn er ook soms grote verschillen. Een VS-dode heeft bijvoorbeeld een hoge marktwaarde. Telkens wanneer een VS-burger door bijvoorbeeld een gewelddadige actie om het leven komt, breekt er een massaal gehuil los in de ‘westerse’ pers. Denkt u maar aan het gebrul in de pers omdat de bevolking van de Irakese stad Falloedja in 2004 enkele huurlingen van de firma Blackwater had gefileerd. Wat die huurlingen daar te zoeken hadden en wat ze voor ongein uithaalden, vroeg toen niemand zich af. Als vergelding voor die vier huurlingen werd bijna de hele stad met de grond gelijkt gemaakt en in de as gelegd door de bezettingstroepen van de VS. Ettelijke duizenden Irakese burgers werden daarbij door hun ‘bevrijders’ over de kling gejaagd, afgemaakt als slachtvee, bestookt met (verboden) fosforgranaten. Wie het er levend afbracht moest wel vluchten want bijna alle huizen waren kapot.

Je zou kunnen zeggen, op basis van de gebeurtenissen in Faloedjah, dat de marktwaarde van een Irakese dode veel lager is dan die van een VS-dode. Dat is wel verklaarbaar want de verovering en bezetting van Irak door de VS en Engeland was eigenlijk een koloniale oorlog. Volgens de Franse schrijver Alexis Jenni is een typisch kenmerk van koloniale oorlogen dat de belaagde inheemse volkeren tien keer zoveel doden te betreuren hebben als de binnendringers uit het ‘Westen’. Je zou dus kunnen zeggen dat een ‘Westerse’ dode tien keer zo’n hoge marktwaarde heeft als een dode van een kolonie.

Hetzelfde principe zie je nu ook weer in Syrië. Volgens de gelijkgeschakelde pers in het ‘Westen’ zijn er op 21 augustus wel 1500 Syriërs gedood door een gifgasgranaat die zou zijn afgevuurd door het Syrische leger van Assad. In de van verontwaardiging uitpuilende berichtgeving (laten we het zo maar noemen bij gebrek aan een betere term) heet het dan dat Assad ‘zijn eigen langenoten’ (his own people) vermoordt. Dat mag dus niet. De koloniale mogendheden zoals de VS (in samenwerking met hun NATO-vazallen) hebben namelijk het monopolie op het doden van Irakezen, Syriërs, Afghanen, Jemenieten, Somaliërs, Libiërs, Serven en alle andere volkeren op de wereld. Volgens de door de staat gecontroleerde pers in het ‘Westen’ heeft Assad dat monopolie geschonden. Wat u er niet bij wordt verteld is dat sinds 2011 bijna alle doden onder de Syrische bevolking zijn veroorzaakt door het handjevol terroristen dat wordt bewapend, gefinancierd en gesteund door het ‘Westen.’

De onderbelichte schurk die het Witte Huis bewoont, maakt zich nu gereed om ook in Syrië te laten zien wie de enige is die mag doden. Op grote schaal. Bereidt u voor op indrukwekkende scores! De marktwaarde van Syrische doden zal binnenkort nog verder dalen. Het is tenslotte crisis.

This entry was posted in Het ligt toch anders, massamoord, Overpeinzingen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>