Het nieuwe Oostfront heet Mali

In 1941 meldden zich de eerste Nederlandse vrijwilligers aan voor de strijd tegen het bolsjewisme. De toenmalige regering in Den Haag beschouwde het bolsjewisme als een vorm van terreur. Bolsjewieken waren gewoon terroristen, althans in de ogen van de regering, de gelijkgeschakelde pers en een groot deel van de bevolking. Het terrorisme moest te vuur en te zwaard worden bestreden, zo vonden velen.

Heel veel is er sinds 1941 niet veranderd. Straks gaan de eerste Nederlandse vrijwilligers (het Nederlandse leger bestaat immers geheel uit vrijwilligers!) naar Mali. Ze gaan vechten tegen terroristen.

De woorden van de Nederlandse SS-commandant Henk Feldmeijer in Storm, blad der Nederlandsche SS (11 april 1941), zijn ook nu nog van toepassing.

Ons geloof is sterk en zelfbewust. Rustig gaan wij onze weg. Rustig en zelfverzekerd, doch bescheiden en terughoudend, door niets en niemand van de wijs te brengen (…). Wij geloven in het leven, wij eren wat sterk is en gezond. Wij zijn niet angstig voor de geweldige verruiming van de politieke horizon van ons volk sinds 11 september 2001. (…). Ons volk heeft zoveel mogelijkheden, is in grote meerderheid nog zó gezond van bloed, dat het in vol vertrouwen zijn plaats en taak kan opeisen in de internationale gemeenschap van morgen. Wij belijden de wezens- en lotsverbondenheid van de Westerse Wereld, onder leiding van Barack Obama.

Alleen de termen “Groot-Germaansche Levensgemeenschap,” “Germaansche Volken” en “Adolf Hitler” zijn vervangen door hedendaagse namen en begrippen. Voor de rest is er niet veel veranderd sinds 1941.

This entry was posted in Domheden, Drieste acties and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>