Op de dag af 75 jaar geleden: moord op joden in Jaffa

Op 19 april 1936 werden negen joodse inwoners van Jaffa gelyncht door een woedende Arabische menigte. De dagen daarop bleef de wanorde aanhouden en nog enkele andere joden verloren het leven. Tenslotte greep de Britse militaire politie in en herstelde met harde hand de orde, waarbij zes Arabieren werden gedood. De uitbarsting van geweld in Jaffa volgde op een reeks incidenten die op 15 april was begonnen met de moord op twee joodse immigranten op de Westelijke Jordaanoever. De dag daarop werden enkele Arabieren vermoord, waarmee de toon was gezet. Op 25 april werd een algemene staking afgekondigd onder de Arabieren die bijna een half jaar duurde. Begin mei begon een opstand van de Arabieren tegen het Britse koloniale gezag in wat toen nog officieel Palestina heette.

In 1936 telde het Britse mandaatgebied Palestina ca. 1,2 miljoen inwoners, van wie 20% (ongeveer een kwart miljoen) joden. Sinds de zogenaamde Balfour Declaratie (1917), waarbij de Britse regering de oprichting van een afzonderlijke joodse staat beloofde, was de immigratie van joden (vooral uit Polen) naar Palestina sterk toegenomen: meer dan 125.000 tot 1932. Tot 1939 arriveerden nog eens 215.000 joden, met name uit Duitsland, dat alles in het werk stelde om de joden het land uit te werken. Tel Aviv werd een geheel joodse stad met een sterke Duitse invloed, vooral op het gebied van de bouwkunst. De stad is rijk aan gebouwen in de stijl van het Bauhaus en de wijk waar veel gebouwen staan in die stijl is door de UNESCO tot werelderfgoed verklaard. Dankzij de toestroom van immigranten uit Europa was de economie van het gebied flink gaan groeien. Dat lokte ook de komst aan van Arabische immigranten uit de omringende gebieden. In de periode 1936-1945 vestigden zich 100.000 Arabieren in Palestina.

De geweldsuitbarstingen tussen de beide groepen nieuwkomers vloeiden ten dele voort uit de spanningen die nu eenmaal altijd optreden in landen die in korte tijd grote aantallen immigranten aantrekken.

This entry was posted in 75 jaar geleden and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Op de dag af 75 jaar geleden: moord op joden in Jaffa

  1. Henk Stolk says:

    Hallo Hans,

    In Israel liep ik rond met de vraag hoeveel Palestijnen er in 1948 waren. Deze gegevens met de verhouding met de joden van 1936 heb ik zeer verwelkomd. Ken je die verhouding ook in 1948?

    Groet Henk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>