De theocratie blijft trekken

Het is tegenwoordig traditie dat Nederlandse bewindslieden op Goede Vrijdag in de Grote Kerk te Naarden de uitvoering van Bach’s Matthäuspassion bijwonen. Bij iemand als Jan-Peter Balkenende lag dat in de lijn der verwachtingen. Als gereformeerde jongen en doctorandus van de Vrije Universiteit paste Balkenende perfect in de traditie waar de Matthäuspassion een onderdeel van is. Het stuk is namelijk ‘typisch’ protestants en werd van oudsher eigenlijk nooit in rooms-katholieke godshuizen uitgevoerd. Desnoods paste Wim Kok, die ook van gereformeerde achtergrond is, eveneens in de traditie waar het meesterwerk van Bach deel van uitmaakt.

Maar wat doet Maxime Verhagen eigenlijk in Naarden op Goede Vrijdag? Is er geen passende rooms-katholieke ceremonie waar deze man meer op zijn plaats zou zijn, of zich meer op zijn gemak zou voelen? En Mark Rutte lijkt ook niet erg op zijn plaats in de kerkbankjes. En al die andere katholieken en liberalen, die niet zelden atheïstisch zijn? Eigenlijk lijkt het een beetje ongepast om van zoiets plechtigs, sobers en emotioneels als de Matthäuspassion een kabinetsuitje te maken, met TV-camera’s, nieuwsgierig publiek en alles wat er verder nog bij komt kijken.

Of is het soms bedoeld om de leden van het kabinet te doen inzien dat de politiek geen fraai bedrijf is? Per slot van rekening speelt de enige politicus in de Matthäuspassion, Pontius Pilatus, een verwerpelijke rol!

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>